Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Солом’янський районний у місті Києві відділ державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

ВІДДІЛАМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

Платні послуги надаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 N 1168
Повноваження щодо проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, визначені Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», відділи державної реєстрації здійснюють безоплатно, за винятком сплати державного мита у встановлених законодавством випадках.
Роз’яснення нареченим їх прав та обов’язків як майбутніх подружжя і батьків, порядку державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання безпосередньо при державній реєстрації актів цивільного стану та розгляді поданої заявником заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання здійснюється працівником відділу державної реєстрації актів цивільного стану безоплатно.
Надання платних послуг здійснюється на бажання та за письмовою заявою фізичної особи, в якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (перебування) та вид платної послуги згідно з Переліком.
Працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану зобов’язані попередити фізичну особу про вартість послуги.
Плата за платні послуги здійснюється в безготівковій формі шляхом попередньої оплати.
Підтвердженням оплати платних послуг є платіжний документ (квитанція, платіжне доручення) з відміткою банку.

Повернення коштів за ненадані платні послуги здійснюється за письмовою заявою особи на підставі пред’явленого заявником платіжного документа (квитанція, платіжне доручення).
Від оплати платних послуг звільняються особи, які користуються пільгами щодо сплати державного мита, визначені пунктом 18 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 N 7-93 «Про державне мито», а саме:громадяни,  віднесені  до  категорій  1  і 2 постраждалих внаслідок  Чорнобильської  катастрофи;  
- громадяни, віднесені  до  категорії 3 постраждалих  внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення,  за умови,  що вони за станом на 1 січня
1993 року прожили або відпрацювали   у   зоні  безумовного (обов'язкового)  відселення  не  менше  двох  років,  а   у   зоні гарантованого  добровільного  відселення  -  не менше трьох років;
- громадяни, віднесені  до  категорії  4  потерпілих  внаслідок  Чорнобильської катастрофи,  які постійно працюють і проживають або  постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного  контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили  або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
- інваліди  Великої  Вітчизняної  війни   та    сім'ї    воїнів  (партизанів), які загинули чи пропали безвісти,  і  прирівняні  до  них у встановленому порядку особи;
- інваліди I та II групп.

Відповідно розділу 5 глави V до Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України 07.07.2012  № 811, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України  20 вересня 2012 р. за № 1623/21935, встановлено, що за державну реєстрацію актів цивільного стану державне мито сплачується до подання відповідної заяви.


Перелік платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану:

 • Пошук актового запису цивільного стану без повідомлення заявником даних про рік державної реєстрації акта цивільного стану.
 • Пошук запису  в  метричних  книгах,  складених  іншою  ніж українська  мовою  до утворення органів державної реєстрації актів цивільного стану, за відсутності даних про рік складення запису.
 • Видача запрошення із зазначенням дати державної реєстрації шлюбу.
 • Надання правової допомоги, що включає складення заяв (анкет, прохань), у вирішенні  питання щодо повторної  видачі свідоцтв та інших документів про державну реєстрацію  актів цивільного стану:
  - відділами державної реєстрації актів цивільного стану  не  за місцем звернення заявника;
  - компетентними органами іноземних держав.
 • Організація та проведення індивідуальних обрядів державної реєстрації шлюбу та народження (зокрема, обрядів ювілеїв весілля, обрядів заручин) з використанням різноманітних елементів урочистості:
  - у відділі державної реєстрації актів цивільного стану;
  - за межами  відділу  державної  реєстрації  актів   цивільного стану;
  - у вихідні та святкові дні.
 • Складення за проханням фізичних осіб заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану,  про повторну  видачу  свідоцтв про  державну  реєстрацію  актів  цивільного  стану  та  витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян,  про  внесення змін до актових записів цивільного стану, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану
 • Доставка та вручення виключно:
  - повторно виданих свідоцтв та  інших документів про державну реєстрацію актів цивільного стану фізичній особі за місцем її проживання (перебування);
  - копій документів для службового користування органів державної реєстрації актів цивільного стану працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення заявника до інших відділів державної реєстрації актів цивільного стану;
  - документів до уповноважених органів з метою їх легалізації  для подальшого використання в іноземних державах.
 • Надання консультації з питань:
  - застосування сімейного та цивільного законодавства;
  -  витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану.

Плата, за надання платних послуг, встановлена Розмірами плати за надання платних послуг відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, відділами державної реєстрації актів цивільного стану районних управлінь юстиції у м. Києві, відділом реєстрації смерті у м. Києві, затвердженими Наказом Головного управління юстиції у м. Києві від 23.11.2011 року №2-220/02.

Технологічні картки, які надаються відділом:


Корупція має бути помічена