Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Доступ до публічної інформації

Надання публічної інформації Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту усно: телефон (044) 249-48-47
письмово: 03020, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41 Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація (на конверті вказувати "Публічна інформація");
подати особисто: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41 Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація, відділ організації діловодства, 179.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:
- Від фізичної особи – форма 1;
- Від юридичної особи – форма 2;
- Від об’єднань громадян – форма 3;
факс: (044) 249-46-29;
електронна пошта: [email protected]


РЕКВІЗИТИ для перерахування коштів за копіювання або друк документів, що надаються Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією за запитом на інформацію згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації»

Одержувач: Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація, ЄДРПОУ 37378937,

реєстраційний рахунок: UA638201720344200001000077727 в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172,

призначення платежу: відшкодування витрат за копіювання або друк документів, без ПДВ, КЕКВ 2210, КПКВК 4810160. 

 

 

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації
Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Нормативно-правова база
Закон України "Про інформацію"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 05.05.2011 року № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 05.05.2011 року № 548/2011 "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.05.2011 №294 "Про організаційно-правові заходи щодо виконання законодавства України про доступ до публічної інформації"

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.07.2020 №554 "Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією за запитом на інформацію"

Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації  від 01 грудня 2017 року № 850 «Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Солом"янській районній в місті Києві державній адміністрації»

 

Права громадян, передбачені законом України «Про доступ до публічної інформації»

Інформація про систему обліку документів, види інформації в Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації

Інформація щодо задоволення запитів на інформацію у Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації за 2011 рік

Інформація щодо задоволення запитів на інформацію у Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації за 2012 рік

Інформація щодо задоволення запитів на інформацію у Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації за 2013 рік

Інформація щодо задоволення запитів на інформацію у Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації за 2014 рік

Інформація щодо задоволення запитів на інформацію у Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації за 2015 рік

Інформація щодо задоволення запитів на інформацію у Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації за 2016 рік

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Солом’янській РДА за 2017 рік

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Солом’янській РДА за 2018 рік

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Солом’янській РДА за 2019 рік

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Солом’янській РДА за 2020 рік

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Солом’янській РДА за 2021 рік

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Солом’янській РДА за 2022 рік

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Солом’янській РДА за січень 2023 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Солом’янській РДА за лютий 2023 року

Корупція має бути помічена