Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Заходи з питань енергоефективності та енергозбереження в Солом’янському районі міста Києва на 2016-2020 роки


Рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 затверджена Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності і розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки.

На підставі цього в управлінні ЖКГ почалась робота над Програмою енергоефективності та енергозбереження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації на 2016-2020 роки та завдання на виконання заходів Програми.

Метою Програми є створення умов та дорожньої карти на 2016 - 2020 роки для реалізації комплексу енергозберігаючих заходів в Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації, які забезпечують переведення економіки Солом’янського району міста Києва на енергозберігаючий шлях розвитку з дотриманням встановлених екологічних вимог при сьогоднішніх умовах та при сьогоднішньому стані економіки і бюджетного фінансування.

Програма сприятиме виконанню проекту Національного плану дій з енергоефективності на 2016-2020 роки, який подано на затвердження до Кабінету Міністрів України у 2016 році, та Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності і розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, яка затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності і розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки».

Завдання на виконання заходів програми:

– підвищити рівень теплозабезпечення населення та зменшити обсяги використання природного газу для виробництва теплової енергії, необхідної для опалення житлового фонду та будівель бюджетних організацій і установ Солом’янського району міста Києва;

– зменшити обсяги капітальних вкладень у проведення заміни теплоенергетичного обладнання на комунальних підприємствах і підприємствах промисловості району;

– знизити рівень енергоємності окремих видів продукції та послуг на 10%  порівняно з 2015 роком;

– підвищити рівень енергетичної безпеки Солом’янського району міста Києва та конкурентоспроможності районної економіки;

– зменшити залежність від імпортованих енергоносіїв, знизити обсяги споживання органічного палива, знизити техногенний вплив на довкілля і підвищити рівень екологічної безпеки систем енергопостачання, у першу чергу систем теплопостачання;

– створити нові робочі місця;

– оптимізувати структуру та обсяг енергоспоживання;

– зменшити обсяги виробничих витрат та невиробничих втрат енергоносіїв;

– створити умови для залучення фінансових ресурсів, необхідних для оновлення та модернізації виробничих фондів;

– забезпечити зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин;

– підвищити рівень інформування громадян щодо необхідності заощадження енергоресурсів.

Корупція має бути помічена