Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Новини підрозділів

Головний спеціаліст з питань охорони праці

24-01-2020 Увага! Керівники підприємства, організацій та установ!
Увага! Керівники підприємства, організацій та установ!

З 31.12.2019 діє оновлений Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.

Юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу, згідно зі ст. 265 КЗпП.

У разі виявлення неоформлених працівників, інспектор буде, як і раніше, вживати заходів до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності і робити це одночасно із внесенням припису.

У 2020 році передбачено таку мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня — 4 723 грн; у погодинному розмірі: з 1 січня — 28,31 грн.

Таблиця штрафів за порушення законодавства про працю у 2020 році

п/п

Підстава

Штраф

Кількість мінімальних зарплат

Сума, грн

1

Недопущення до проведення перевірки з питань: фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків, створення перешкод у проведенні такої перевірки

100

472 300,00

2

За кожного

працівника, щодо якого скоєно таке порушення:

допуск до роботи без оформлення трудового договору

30

141 690,00

оформлення на півставки            у разі фактичного виконання роботи повний робочий час

виплата заробітної плати без відрахування податків

3

За кожного працівника у разі недотримання:

мінімальних державних гарантій оплати праці (робота вночі, у вихідні/святкові дні)

10

47 230,00

встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232–XII, «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 № 1975–XII, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII

4

На підприємство у разі:

порушення строків виплати зарплати працівникам більш ніж на один місяць або її виплати не в повному обсязі

3

14 169,00

недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

5

За порушення інших норм трудового законодавства

1

4 723,00

Сподіваємось, що наведена інформація щодо притягнення роботодавця до відповідальності за порушення законодавства про працю стане в нагоді поповнення вашої бази знань.

Вся інформація

Корупція має бути помічена