Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Новини підрозділів

Управління (Центр) надання адміністративних послуг

27-10-2020 Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов - підстава, умови та необхідні документи
Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов - підстава, умови та необхідні документи

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, тобто квартирний облік, ведеться відповідно до Житлового кодексу Української РСР (далі - ЖК), Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради профспілок від 11.12.1984 № 470 та інших нормативно-правових актів. 

Де стати на облік? 

Кожна сім’я може перебувати на квартирному обліку за місцем реєстрації місця проживання у районній в місті Києві державній адміністрації, а також за місцем роботи одного з членів сім’ї (за їх вибором) ­- облік громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво або беруть пайову участь у житловому будівництві, здійснюється за місцем роботи. Громадяни, які залишили роботу на цих підприємствах, в установах, організаціях у зв’язку з виходом на пенсію, беруться на облік нарівні з ними.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа беруться на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем їх походження або проживання до влаштування в сім'ї громадян, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Хто має право і з якого часу? 

Відповідно до ст. 31 ЖК громадяни, які потребують поліпшення житлових умов наділені правом на отримання житла з державного і громадського фондів.

Але, відповідно до ст. 32 ЖК скористатися цим правом вони можуть лише з настанням повноліття, тобто після досягнення вісімнадцятирічного віку.  Лише ті, що одружилися або влаштовувалися на роботу у передбачених законом випадках до досягнення вісімнадцятирічного віку, мають таке право з часу одруження або влаштування на роботу.

Інші неповнолітні (віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років) здійснюють право на одержання жилого приміщення за згодою батьків або піклувальників.

Хто НЕ має право? 

Статтею 35 ЖК передбачено, що громадяни, які штучно погіршили житлові умови шляхом обміну займаного жилого приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання жилого будинку (частини будинку), а також громадяни, у яких потреба в поліпшенні житлових умов виникла внаслідок  вилучення жилого приміщення, використовуваного для одержання нетрудових доходів, не беруться на облік потребуючих поліпшення житлових умов протягом п'яти років з моменту  погіршення житлових умов.

!!! Не беруться на облік потребуючих поліпшення житлових умов працездатні особи, які не займаються суспільно корисною працею.

Відповідно до законодавства України громадянами, які потребують поліпшення житлових умов визнаються ті, що:

1) забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається виконавчими комітетами обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів разом з радами профспілок. 

Зокрема, у м. Києві відповідно до постанови виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів, президії Київської міської ради профспілок "Про порядок застосування в м. Києві Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР" встановлено, що тими, хто потребує поліпшення житлових умов, визнаються громадяни, які мають житлову площу до 7,5 кв. м включно на кожного члена родини.

Норма жилої площі

7,5 кв. м – мінімальна норма жилої площі на одну особу;

13,65 кв. м – максимальна норма жилої площі на одну особу;

9,0 кв. м – рівень середньої забезпеченості громадян жилою площею у м. Києві на одну особу.

Таким чином, жилі  приміщення  у  м.  Києві надаються громадянам у межах 13,65 кв. м  жилої площі, але не більш однієї кімнати на одну особу і не менш, як 9,0 кв. м жилої площі. 

2) проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам;

3) хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї;

4) проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;     

 5) проживають за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;     

6) проживають у гуртожитках;     

7) які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім'ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі старші за 9 років, крім подружжя (в тому числі якщо займане ними жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати);      

8) внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій та особи з інвалідністю  внаслідок  війни,  та члени їх сімей, а також члени сімей загиблих, відповідно до Закону України "Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту".

!!! Наголошуємо, що на квартирний облік беруться громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, що постійно проживають та зареєстровані у м. Києві не менш, як п'ять років.

Але, цей строк не поширюється:

на випадки реєстрації другого з подружжя, неповнолітніх дітей і непрацездатних батьків;

на внутрішньо переміщених осіб;

громадян, які користуються правом першочергового та позачергового одержання жилих приміщень;

на  громадян,  тимчасово відсутніх  у  даному  населеному  пункті,  якщо за ними за законом зберігається жиле приміщення.

Відповідно до змісту ст. 45 ЖК та п. 44 Правил квартирного обліку у першу чергу жилі приміщення надаються тим, що перебувають на квартирному обліку:

1. Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, а також особам, нагородженим орденами Слави, Трудової Слави, "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх трьох ступенів;

2. особам, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, перелічених у списку захворювань, затвердженому Міністерством охорони здоров'я;

3. особам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних маніпуляцій;

4. медичним працівникам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання службових обов'язків;

5. учасникам бойових дій та учасникам війни;

6. особам з інвалідністю праці I і II груп та особам з інвалідністю I і II груп з числа військовослужбовців;

7. особам, які стали особам з інвалідністю I і II груп у зв'язку з виконанням державних або громадських обов'язків;

8. сім'ям осіб, які загинули при виконанні державних або громадських обов'язків;

9. сім'ям осіб, які загинули на виробництві внаслідок нещасного випадку;

10. робітникам і службовцям, які тривалий час сумлінно пропрацювали у сфері виробництва;

11. матерям, яким присвоєно звання "Мати-героїня";

12. багатодітним сім'ям (які мають у своєму складі трьох і більше дітей) і одиноким матерям;

13. сім'ям при народженні близнят;

14. учителям та іншим педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів;

15. особам, які проживають у ветхих будинках, що не підлягають капітальному ремонту;

16. іншим громадянам у випадках, передбачених законодавством України.

Поза чергою жилі приміщення надаються:

1. громадянам, житло яких внаслідок стихійного лиха стало непридатним для проживання;

2. особам, направленим у порядку розподілу на роботу в іншу місцевість;

3. дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після завершення терміну перебування у сім'ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам з їх числа у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення;

4. дітям з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім'ях піклувальників, прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття, у разі коли за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя;

5. громадянам, незаконно засудженим і згодом реабілітованим, за неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення;

6. особам, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни;

7. особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (стаття 10);

8. особам, обраним на виборну посаду, коли це зв'язано з переїздом в іншу місцевість;

9. членам сім'ї народного депутата України у разі його смерті в період виконання депутатських обов'язків у Верховній Раді України на постійній основі;

10. в інших випадках, передбачених законодавством України.

Громадяни, які користуються правом першочергового та позачергового одержання жилих приміщень, включаються в окремий список.

Скільки раз можна ставати на облік?

Пільгою кожна сім'я може скористатися тільки одноразово, а у випадку виникнення надалі умов для повторної постановки на облік, надання житла відбувається на загальних підставах, за виключенням хворих туберкульозом відкритої форми або психічними захворюваннями.

Надання жилої площі громадянам, які розлучилися, провадиться згідно черги квартирного обліку, але не раніше, ніж через рік після розлучення.

Кого знімають з квартирного обліку?

Громадяни перебувають на квартирному обліку до одержання жилого приміщення, за винятком випадків, зазначених нижче:

1. поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення;

2. виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;

3. припинення трудових відносин з підприємством, установою, організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім випадків, передбачених законодавством;

4. засудження до позбавлення волі на строк понад шість місяців, заслання або вислання;

5. подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття на облік, або неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік;

6. скасування довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

7. отримання грошової компенсації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України.

Куди звернутись?

В м. Києві облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов здійснюють районні в м. Києві державні адміністрації (Солом’янський район - Відділ обліку та розподілу житлової площі Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації).

Місце подання документів та отримання результату послуги: ЦНАП Солом’янського району.

Документи, подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг.

Які необхідні документи?

- Заява про взяття на квартирний облік (заява підписується членами сім'ї, які разом проживають, мають самостійне право на одержання жилого приміщення і бажають разом стати на облік).

- Акт обстеження житлових умов (оформлюється на організації, яка обслуговує будинок).

- Викопіювання поверхового плану квартири, на приватну квартиру – копія технічного паспорта (в разі необхідності).

- Довідки про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена   сім’ї,  за  формою,  встановленою  в  додатку 13 до Правил реєстрації  місця проживання.

- Довідки з місця роботи або навчання (для пенсіонерів - копія пенсійного посвідчення, для непрацюючих – довідка про перебування на обліку в центрі зайнятості).

- Копії документів, що підтверджують право громадянина та членів його сім'ї на надання пільг під час зарахування на квартирний облік відповідно до вимог чинного законодавства.

- Копії паспортів членів родини, які зараховуються на квартирний облік (1, 2 та всі сторінки з відмітками про реєстрацію та приватизацію).

- Копії реєстраційних номерів облікової картки платника податків.

- Копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей.

- Копія свідоцтва про укладання чи розірвання шлюбу.

- Правовстановлюючий документ на займану житлову площу (завірена копія ордера на займане приміщення, копія свідоцтва про право власності, копія договору купівлі - продажу, копія договору дарування, договір міни, договір піднайму жилого приміщення, договір найму жилого приміщення тощо).

Громадяни, які беруться на облік на пільгових підставах або користуються  правом  першочергового  чи  позачергового  одержання жилих  приміщень,  зазначають про це у заяві і подають відповідні документи.

Вся інформація

Корупція має бути помічена