Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

ДПІ інформує

26-07-2017 ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві інформує
ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві інформує

З 9 червня 2017 року (день опублікування в Офіційному віснику України) набрали чинності зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Зміни затверджені наказом МФУ «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 28.04.2017 № 467.

Форму декларації доповнено новими рядками 09.1, 09.1.1, 09.1.2, 09.2 з показниками, необхідними для обрахунку доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей, що оподатковується за новими правилами.

Для суб'єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей передбачено щоквартальну сплату податку на дохід у порядку і в строки, які встановлені для квартального податкового (звітного) періоду з поданням податкової декларації з податку на прибуток.

З урахуванням особливостей в оподаткуванні страховиків, форма декларації доповнена рядком 07.2, в якому страховики відображають страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестрахування. У рядку 08 змінено розрахунок податку на дохід за договорами страхування із застосуванням ставки 3%.

З форми декларації виключено розділи «Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств» та «Виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток підприємств», в яких визначалися показники щомісячних авансових внесків (у розмірі 1/12) та разовий авансовий внесок (у розмірі 2/9).

У розділах «Виправлення помилок» змінено нумерацію рядків 27-31 на 26-30.

Враховуючи, що фінансова звітність є додатком до декларації та її невід'ємною частиною, у заключній частині декларації таблицю «Наявність додатків» доповнено графою «ФЗ12», яка передбачає необхідність проставляння у цій графі позначки щодо наявності поданих до декларації форм фінансової звітності.

Додаток РІ до рядка 03 РІ декларації доповнено новими різницями, змінено редакцію назв окремих різниць та нумерації кодів рядків.

З Додатка ЗП до рядка 16 ЗП декларації вилучено показники рядків 16.5 та 16.6, у зв’язку із виключенням норми, яка передбачала зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об'єктів нежитлової нерухомості.

З урахуванням змін щодо особливостей оподаткування нерезидентів, таблицю 1 додатка ПН до рядка 23 ПН декларації доповнено новими рядками 24-26.

Таблицю Додатка ТЦ до декларації доповнено новими графами 14 та 16, у яких зазначається показник діапазону цін/рентабельності, до якого проведено коригування податкових зобов'язань. Сумарні значення показників граф 15 та 17 додатка ТЦ переносяться до відповідних рядків додатка РІ та додатка ЦП.

Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації доповнюється новим рядком А.4.1, який заповнюється при розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо основних засобів четвертої групи з використанням мінімально допустимого строку амортизації.

Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33 декларації, передбачений для виправлення помилок у складі декларації за поточний звітний (податковий) період, приведено у відповідність показникам оновленої форми декларації.

Платникам податку на прибуток підприємств, які звітують щокварталу, за звітний (податковий) період – півріччя поточного року рекомендується подавати податкову декларацію за оновленою формою.

Зазначені норми роз’яснені листом ДФС України від 30.06.2017 № 16989/7/99-99-15-02-01-17.

ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві

Вся інформація

Корупція має бути помічена