Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

ДПІ інформує

29-06-2017 ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві інформує
ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві інформує

ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві нагадує, що 06.06.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 24.04.2017 № 451 «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку», який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 17.05.2017 за № 630/30498 (далі – Наказ № 451).

Наказом № 451 внесено зміни до форми декларації акцизного податку (далі – Декларація) і Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за № 105/26550) зі змінами.

З метою забезпечення належного декларування податкових зобов’язань з акцизного податку та у зв’язку з набранням чинності Наказу № 451 ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві повідомила.

Зазначеним Наказом, зокрема, внесено зміни до таких розділів Декларації:

- розділу А «Податкові зобов’язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольний напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше» – технічна правка у частині визначення показника графи А10;

- розділу Б «Податкові зобов’язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (у тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів)» – код операції Б7 доповнено новою операцією, яка звільняється від оподаткування згідно з п.п. 213.3.13 п. 213.3 ст. 213 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) (операції з неферментованою (непереробленою) тютюновою сировиною);

- розділу В «Податкові зобов’язання з реалізації пального» – розділ доповнено рядком за кодом В17 щодо декларування суми пільг з операцій, визначених п. 213.2, 213.3 ст. 213 та ст. 229 розділу VI Кодексу, застосування яких зупинено для платників податків, місцезнаходженням (місцем проживання) та/або місцем здійснення діяльності яких є територія населених пунктів на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (п.п. 38.5 п. 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу);

- розділу Д «Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» – у колонці «Код показника додатка» змінено назву показника Д.6 з «Усього за розділами І, II» на «Усього».

У зв’язку зі скасуванням акцизного податку з роздрібного продажу пального з 01.01.2017 суб’єкти господарювання, які здійснюють реалізацію пального, не заповнюють розділ II додатка 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» (далі – додаток 6) до Декларації.

Розділ II додатка 6 до Декларації заповнюється лише у разі подання суб’єктами господарювання, які здійснюють роздрібний продаж пального, уточнюючої Декларації за відповідними операціями, що були здійснені до 01.01.2017 та задекларовані у звітності, поданій до 21.01.2017, тобто наданій за грудень 2016 року.

Також уточнено визначення осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, та враховано, що номер паспорта громадянина України, який: виготовлено у формі картки, містить дев’ять цифр та не містить серію.

З урахуванням вказаних змін до розділів Декларації внесено аналогічні зміни до додатків до Декларації та відповідних розділів Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку.

Згідно з частиною другою п. 46.6 ст. 46 Кодексу до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Враховуючи норми п .46.6 ст. 46 Кодексу, особи, визначені ст. 212 Кодексу платниками акцизного податку, вперше подають декларацію акцизного податку з урахуванням змін, внесених Наказом № 451, не пізніше 20 серпня 2017 року за липень 2017 року.

Згідно з п. 120.1 ст. 120 Кодексу неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків) тягнуть за собою накладення штрафу у розмірах, передбачених цією статтею, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві

Вся інформація

Корупція має бути помічена