Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Громадянське суспільство і влада

17-11-2021 Оголошення конкурсу на зайняття посади директора КНП «ЦПМСД №1» Солом’янського району м. Києва
Оголошення конкурсу на зайняття посади директора КНП «ЦПМСД №1» Солом’янського району м. Києва

Додаток до протоколу №1 від  17 листопада 2021 року

Оголошується конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Соломянського району м. Києва

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова  Кабінету Міністрів України від 27 грудня  2017 року 

№ 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», розпорядження Київського міського голови розпорядження  Київського    міського  голови  від 15 липня 2013 року № 118 «Про порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва» (зі змінами), розпоряджень Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 29 жовтня 2018 року № 750 «Про внесення змін до розпорядження  Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 21 серпня 2013 року №528 «Про порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передані до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації», від 02 листопада 2021 року № 714 року «Про проведення  конкурсу на зайняття посади  директора комунального некомерційного  підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Солом’янського району м. Києва», від 16 листопада 2021 року  № 748 року  «Про  утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу  на зайняття посади  директора  комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-санітарної  допомоги № 1» Солом’янського району м. Києва».

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Солом’янського району м. Києва

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 

03065, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 3

Основні напрями діяльності: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Солом’янського району м. Києва здійснює свою діяльність на підставі

Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Солом’янського району м. Києва

Структури комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Солом’янського району м. Києва

Фінансового плану  комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Солом’янського району м. Києва  

Термін подання документів:

з 17 листопада 2021 року до 01 грудня 2021 року

Документи претендентів приймаються за адресою: 03020, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, каб. 179, з 8.00. до 17.00, Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (044) 207-09-25, [email protected].

Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою конкурсної комісії для участі в конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами) (далі - постанова КМУ);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 постанови КМУ;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ України;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 постанови КМУ;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 постанови КМУ;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) в галузі знань «Охорона здоров’я» за напрямами підготовки «Медицина», «Лікувальна справа», «Гігієна, санітарія, епідеміологія», «Педіатрія»;

- проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю;

- підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування тощо);

- наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за однією із спеціальностей, у тому числі «Організація і управління охороною здоров’я», не нижче першої категорії;

- стаж роботи за фахом не менше 3-х  років або стаж роботи на керівних посадах не менше 1 року.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується у відповідності до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, може містити проєкт плану розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Солом’янського району м. Києва на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Солом’янського району м. Києва протягом одного року;

- заходи з виконання завдань комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Солом’янського району м. Києва і результати аналізу можливих ризиків, пропозицій з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Солом’янського району м. Києва;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Солом’янського району м. Києва.

Умови оплати праці директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Солом’янського району м. Києва із зазначенням істотних умов контракту:

- посадовий оклад директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Солом’янського району м. Києва визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 29.12.2009 № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я», від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення».

Істотні умови контракту визначені Типовою формою контракту з керівником  державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій  формі  казенного або комунального некомерційного підприємства, яка затверджена  постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» та розпорядженням Київського міського голови від 15 липня 2013 року  №118 (зі змінами). 

Дата проведення конкурсу:

- засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та прийняття рішення щодо їх участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Солом’янського району м. Києва відбудеться

02 грудня 2021 року;

- засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу відбудеться

06 грудня 2021 року

Місце проведення конкурсу: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, каб. 409, Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація. 

Вся інформація

Корупція має бути помічена