Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Громадянське суспільство і влада

30-09-2021 Оголошення про проведення конкурсного відбору громадських об’єднань для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва
Оголошення про проведення конкурсного відбору громадських об’єднань для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсного відбору громадських об’єднань для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

___Солом`янська районна в місті Києві державна адміністрація___

(Організатор конкурсного відбору)

відповідно до Порядку відбору громадських об’єднань  для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради  від 11 лютого 2016 року № 89/89 (в редакції рішення Київської міської ради від 19 квітня 2018 року  № 495/4559) (далі – Порядок), повідомляє про початок проведення конкурсного відбору громадських об’єднань для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва у 2022 році.

До участі у конкурсному відборі допускаються громадські об’єднання, які мають статус юридичної особи не менше ніж один рік до дати оголошення конкурсного відбору, діяльність яких поширюється на територію Солом’янського району міста Києва.

Метою проведення конкурсного відбору є залучення громадських об’єднань до співпраці з Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією шляхом реалізації розроблених ними проектів, спрямованих на виконання завдань і заходів Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня
2011 року № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» (в редакції рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року № 724/2886), в частині підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення.

Конкурсні пропозиції подаються громадськими об’єднаннями за такими пріоритетними напрямками:

 • реабілітація та соціальний захист осіб з інвалідністю різних нозологій захворювань (крім осіб з вадами слуху та зору);
 • реабілітація та адаптація осіб з вадами слуху та зору;
 • проведення комплексної реабілітації та спеціалізованого консультування дітей та молоді з інвалідністю;
 • реінтеграція людей груп ризику (осіб, які звільняються з місць позбавлення волі);
 • соціальна реабілітація учасників антитерористичної операції, воїнів-інтернаціоналістів, учасників бойових дій та їхніх сімей;
 • соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • соціальна реабілітація та залучення людей похилого віку до активної участі в суспільному житті міста;
 • проведення роботи, спрямованої на патріотичне виховання молоді;
 • абілітація, заходи із включення до місцевої спільноти, представництво інтересів, розумні пристосування для осіб з інтелектуальними порушеннями та членів їх сімей, які здійснюють опіку та догляд;
 • надання інших соціальних послуг.

Для участі у Конкурсному відборі громадські об’єднання подають:

 • заявку на участь у конкурсному відборі встановленої форми (Додаток 2 до Порядку);
 • опис проекту за встановленою форою та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту (додаток 3 до Порядку);
 • копію статуту громадської організації;
 • копію рішення уповноваженого органу про внесення громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • коротку інформацію про діяльність та досвід роботи громадської організації;
 • звіт про використання бюджетних коштів за попередній рік з відповідними підтверджуючими документами (для громадських об’єднань, які отримали бюджетні кошти у попередньому році).

Учасник конкурсного відбору може подавати одну або декілька конкурсних пропозицій у друкованій та/або електронній формі (формат PDF).

Документи, подані учасником конкурсного відбору, засвідчуються на кожній сторінці підписом керівника та скріплюються печаткою громадського об’єднання (за наявності).

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсного відбору. 

Строк подання конкурсних пропозицій - 30 днів з дня оголошення про проведення конкурсного відбору – кінцевий термін подання 29 жовтня 2021 року.

Прийом конкурсних пропозицій здійснюється  управлінням соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації: за адресою: 03186, м. Київ проспект Повітрофлотський, буд. 40 каб. 205; телефон для довідок: (044)-207-39-65; email: vorobiova@ruszn09.gov.ua

Вся інформація

Корупція має бути помічена