Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Протоколи засідань громадської ради

11-07-2017 Протокол № 3 від 29.06.2017 громадської ради
Протокол № 3 від 29.06.2017 громадської ради

ПРОТОКОЛ № 3

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів щодо обрання  нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 2017-2019 років

 

м. Київ     29 червня 2017 року     10.00

Присутні: 7 представників ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації (далі – ініціативна група) 2017-2019 років, а саме: Оніщенко Д. М., Кулікова Т. В., Єрко Н. П., Одінцова М. Л., Панченко О. С., Ляленко В. В., Шевчук А. В., Шульга А. О., представник Солом’янської райдержадміністрації Степанченко Н. А. – головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю.

Відсутні: Шарафетдінов П. І.    

Порядок денний:

1. Про результати експертизи пакетів документів, поданих Інститутами громадянського суспільства (далі – ІГС) до ініціативної групи, з урахуванням усунених недоліків.

2. Розгляд пакетів документів, поданих ІГС до ініціативної групи, з урахуванням виправлених недоліків щодо допуску їх представників до установчих зборів.

3. Про підсумки роботи ініціативної групи щодо розгляду пакетів документів, поданих ІГС до ініціативної групи, по результатам розгляду та їх експертизи.

4. Про визначення дати, часу та приміщення для установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації.

5. Різне.

Слухали: Оніщенка Д.М., голову ініціативної групи, який проінформував присутніх про те, що, на виконання розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.05.2017 № 319 «Про затвердження складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації», на засіданні присутні члени ініціативної групи, а саме: Оніщенко Д. М., Кулікова Т. В., Єрко Н. П., Одінцова М. Л., Панченко О. С., Ляленко В. В., Шевчук А. В.,    Шульга А. О.

Оніщенко Д.М. запропонував розпочати засідання ініціативної групи.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили: розпочати засідання ініціативної групи та провести його у відповідності до запропонованого головуючим порядку денного.

По першому питанню.

Про результати експертизи пакетів документів, поданих Інститутами громадянського суспільства (далі – ІГС) до ініціативної групи, з урахуванням усунених недоліків.

Слухали: Кулікову Т. В.секретаря ініціативної групи, яка поінформувала присутніх про результати експертизи пакетів документів, поданих ІГС до ініціативної групи, з урахуванням усунених недоліків.

Кулікова Т.В. довела до відома присутніх, що, на виконання протоколу від 13 червня 2017 року № 2 засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів щодо обрання нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації, на офіційному субвеб-сайті Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації оприлюднена інформація у вигляді списку про  ІГС, у документах яких виявлені невідповідності до встановлених Типовим положенням про громадську раду вимогам та документи яких підлягають доопрацюванню, із зазначенням недоліків, виявлених у результаті проведеної експертизи.

Станом на 29.06.2017 із 113 пакетів документів (із зауваженнями ініціативної групи) 108 доопрацьовані представниками ІГС; 5 представників ІГС, документи яких зареєстровані під  №№ 28, 89, 106, 113, 128, не з’явились для усунення недоліків.

Одінцову М. Л., яка запропонувала не вважати пакет документів, зареєстрований під № 128, як не доопрацьований по причині не усунення ІГС недоліків.

Голосували:

«За» – 1,

«Проти» - 6,

«Утримались» - 0.

Вирішили: пакет документів, зареєстрований під № 128, вважати не доопрацьованим та не допускати представника громадської організації до установчих зборів.

По другому питанню.

Розгляд пакетів документів, поданих ІГС до ініціативної групи, з урахуванням виправлених недоліків щодо допуску їх представників до установчих зборів.

Слухали: Оніщенка Д. М., який повідомив, що до ініціативної групи надійшла заява від Харченка В. П. (ГО «Караваєві дачі») із поясненнями щодо відсутності печатки організації, документи якої зареєстровані під № 2. Оніщенко Д. М. запропонував прийняти рішення щодо допуску зазначеної вище організації до участі в установчих зборах для формування нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 2017-2019 років.

Враховуючи пояснення в листі, представник ГО «Караваєві дачі» може мати допуск до участі в установчих зборах для формування нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 2017-2019 років без коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, без свідоцтва про реєстрацію, лише на підставі відповідного наказу Міністерства юстиції України.

Голосували:

«За» – 6,

«Проти» - 1,

«Утримались» - 1.

Вирішили: надати допуск до участі в установчих зборах представнику ІГС, документи якого зареєстровані під № 2.

Слухали: Одінцову М. Л., після особистого перегляду  пакетів документів, зареєстрованого під № 90 та № 66, із пропозицією виключити зі складу представників для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 2017-2019 років, представників ІГС, документи яких зареєстровані під № 90 та № 66, у зв’язку із не усуненням недоліків.

Кулікову Т. В. із пропозицією надати змогу делегатам від ІГС, зареєстрованим під №№ 90, 66 доопрацювати документи.

Голосували:

«За» – 1,

«Проти» - 7,

«Утримались» - 0.

Оніщенка Д. М., який поставив на голосування питання про виключення зі складу представників для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 2017-2019 років представників  ІГС, документи яких зареєстровані під №№ 90 та 66.

Голосували:

«За» – 7,

«Проти» - 1,

«Утримались» - 0.

Вирішили: виключити зі складу представників для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 2017-2019 років представників ІГС, документи яких зареєстровані під №№ 90 та 66.

Оніщенка Д. М., який довів до відома присутніх, що, у зв’язку з терміновим відрядженням делегата від ІГС, надійшла пропозиція про заміну кандидатури, документи якого зареєстровані під № 17.

Голосували:

«За» –  5,

«Проти» - 2,

«Утримались» - 1.

Вирішили: задовільнити пропозицію від ІГС щодо заміни кандидатури делегата, документи якого зареєстровані під № 17.

Слухали: Одінцову М. Л. із пропозицією надати їй можливість переглянути всі пакети документів, поданих ІГС, особисто.

Голосували:

«За» –  2,

«Проти» - 6 ,

«Утримались» - 0 .

Вирішили: відхилити пропозицію Одінцової М. Л. по причині неможливості іншими членами ініціативної групи взяти участь у повторній експертизі усіх пакетів документів та продовжити роботу ініціативної групи за порядком денним.

По третьому питанню.

Про підсумки роботи ініціативної групи щодо розгляду пакетів документів, поданих ІГС до ініціативної групи, по результатам розгляду та їх експертизи.

Слухали: Кулікову Т.В., яка повідомила, що після відхилення пакетів документів, які не пройшли експертизу ініціативної групи та не виправили зазначені недоліки, до участі в установчих зборах для формування нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 2017-2019 років допускаються 123 організації. Допуск не отримали 7 організацій, а саме: організації, зареєстровані під №№ 66, 89, 90, 95, 106, 113, 128.

Оніщенка Д. М., який поставив на голосування питання про надання допуску для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 2017-2019 років 123 організаціям.

Голосували:

«За» –  7,

«Проти» - 0,

«Утримались» - 1.

Вирішили: надати допуск для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 2017-2019 років 123 організаціям.

Оніщенка Д. М., який поставив на голосування питання щодо розміщення  на офіційному субвеб-сайті Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації інформації про учасників установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 2017-2019 років у вигляді двох списків, а саме:

списку учасників установчих зборів - кандидатур до нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації, які братимуть участь в установчих зборах;

списку кандидатур ІГС, які не допущені до участі в установчих зборах ініціативною групою, із зазначенням причин відмови.

Голосували:

«За» –  одноголосно.

Вирішили: розмістити на офіційному субвеб-сайті Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації інформацію про учасників установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 2017-2019 років у вигляді двох списків.

Оніщенка Д. М., який повідомив, що каденція громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 2015-2017 закінчується 8 липня 2017 року. Голова ініціативної групи поставив на голосування питання щодо проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 2017-2019 років 7 липня 2017 року у приміщенні Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: просп. Повітрофлотський, 41, кімн. 427. Реєстрація: з 10.00 до 10.50. Початок зборів: об 11.00.

Голосували:

«За» –  одноголосно.

Вирішили: провести установчі збори по формуванню нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 2017-2019 років  7 липня 2017 року у приміщенні Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: просп. Повітрофлотський, 41, кімн. 427. Реєстрація: з 10.00 до 10.50. Початок зборів: об 11.00.

Також Оніщенко Д.М. зазначив, що, якщо у членів ініціативної групи будуть побажання, звернення чи пропозиції щодо організації роботи ініціативної групи та її результатів, то ще є час зібрати ініціативну групу для розгляду та вирішення порушених питань.

 

Голова         Д. Оніщенко

Секретар      Т. Кулікова

 

«29» червня 2017 року

Вся інформація

Корупція має бути помічена