Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Протоколи засідань громадської ради

26-06-2017 Протокол №2 від 13.05.2017 громадської ради
Протокол №2 від 13.05.2017 громадської ради

ПРОТОКОЛ № 2

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів щодо обрання  нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації

м. Київ   13 червня 2017 року    14.00

Присутні: 7 представників ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації (далі – ініціативна група) 2017-2019 років, а саме: Оніщенко Д.М., Кулікова Т.В., Єрко Н.П., Одінцова М.Л., Панченко О.С., Шевчук А.В.; Шульга А.О., представник Солом’янської райдержадміністрації Степанченко Н.А. – головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю.

Відсутні: 2 представники ініціативної групи: Ляленко В.В., Шарафетдінов П.І.

Порядок денний:

1. Звіт щодо поданих Інститутами громадянського суспільства (далі – ІГС) документів для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 2017-2019 років.

2. Розгляд та опрацювання поданих ІГС до ініціативної групи документів на відповідність вимогам чинного законодавства.

3.  Різне.

Слухали: Оніщенка Д.М., голову ініціативної групи, який проінформував присутніх, що, на виконання розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.05.2017 № 319 «Про затвердження складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації», на засіданні присутні члени ініціативної групи, а саме: Оніщенко Д.М., Кулікова Т.В., Єрко Н.П.,     Одінцова М.Л., Панченко О.С., Шевчук А.В., Шульга А.О.

Оніщенко Д.М. запропонував розпочати засідання ініціативної групи.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили: розпочати засідання ініціативної групи та провести його у відповідності до запропонованого головуючим порядку денного.

Одінцову М.Л. та Панченка О.С. із пропозицією особисто переглянути всі подані пакети документів від ІГС для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили: надати можливість Одінцовій М.Л. та Панченку О.С. здійснити особисто експертизу усіх поданих ІГС документів для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації.

Оніщенко Д.М. проінформував присутніх щодо умов експертизи, поданих ІГС документів для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації та умов голосування, створивши із членів ініціативної групи три експертні групи по два експерти в кожній, та запропонував для заповнення форму довідки про здійснення юридичної експертизи документів для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації. 

По першому питанню

Слухали: Кулікову Т.В.секретаря ініціативної групи, яка довела до відома присутніх інформацію щодо поданих ІГС документів для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації.

Кулікова Т.В. довела до відома присутніх, що, на виконання протоколу  від 17 травня 2017 року № 1 засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів щодо обрання нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації, прийом документів від ІГС для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради тривав з 22 травня 2017 року до 06 червня 2017 року включно (до 16.00), понеділок – четвер з 10.00 до 17.00, п’ятниця з 10.00 до 16.00 (крім вихідних та святкових днів) за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, 4-й поверх, кім. 435 або 423, згідно з відповідним графіком. Станом на 13 червня 2017 року прийнято 134 пакети документів.

Секретар повідомила, що при реєстрації певних організацій зафіксовано наступні факти:

- було прийнято та внесено до реєстру документи громадянки Павлової О.С. під № 29 як фізичної особи – підприємця (після того, як представниками ініціативної групи було з’ясовано, що фізична особа – підприємець, згідно з чинним законодавством, не може бути кандидатом до складу громадської ради, Павлову О.С. було проінформовано про даний факт;  громадянка принесла пакет документів від ІГС із запізненням (07.06.2017), і секретарем ініціативної групи у журналі реєстрації було зроблено відповідне виправлення);

- зареєстровано пакет документів під № 33, що надійшов від ОСН «Жуляни»

 (за інформацією, яка надійшла від Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) листом від 08.06.2017 № 059-1618, відповідно до статті 2 Закону України від 11.07.2001 № 2625 «Про органи самоорганізації населення» ОСН є представницькими органами, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань місцевого значення, а отже, не є громадськими об’єднаннями, а тому не підпадають під дію Закону України «Про громадські об’єднання» та не можуть входити до складу Громадської ради. Представниками ініціативної групи зареєстровано представника від ОСН, а саме: ОСН «Жуляни»);

- одна й таж сама організація зареєстрована в журналі два рази: під № 47 та під  № 96.

Слухали: Оніщенка Д.М., який, переглянувши журнал реєстрації, поставив питання до секретаря ініціативної групи щодо наявності правок, які було зроблено по документам, зареєстрованими під №№ 27 та 32.

Секретарем ініціативної групи були надані відповідні пояснення.

Оніщенко Д.М. запропонував поставити на голосування питання щодо прийняття рішення стосовно прийнятих документів, по яким було зроблено зазначені вище правки.

Слухали: Одінцову М.Л. та Панченка О.С. із пропозицією: відхилити від розгляду ініціативною групою пакети документів, які зареєстровані під №№ 27 та 29.

Голосували:

відхилити від розгляду пакет документів під № 29:

«За» – 6 осіб,

«Проти» - 0 осіб,

«Утримався» - 1 особа.

Вирішили: відхилити від розгляду ініціативною групою пакет документів, що був зареєстрований під № 29.

Голосували:

залишити для розгляду пакет документів під № 27:

«За» – 5 осіб,

«Проти» - 0 осіб,

«Утримався» - 2 особи.

Вирішили: залишити для розгляду ініціативною групою пакет документів, що був зареєстрований під № 27, та вважати внесені в журнал виправлення технічною помилкою.

Оніщенко Д.М. запропонував поставити на голосування питання щодо відхилення від розгляду ініціативною групою пакету документів, зареєстрованих під № 33 (ОСН «Жуляни»).

Голосували:

«За» - одноголосно.

Вирішили: відхилити від  розгляду ініціативною групою пакету документів, зареєстрованих під № 33 (ОСН «Жуляни»).

Голосували:

залишити для розгляду пакет документів під № 32 та вважати внесені виправлення технічною помилкою:

«За» – 5 осіб,

«Проти» - 2 особи,

«Утримався» - 0 осіб.

Вирішили: залишити для розгляду ініціативною групою пакет документів, що був зареєстрований під № 32, та вважати внесені виправлення технічною помилкою.

Оніщенко Д.М. запропонував поставити на голосування питання щодо вилучення пакету документів, який надійшов в електронному вигляді, та був зареєстрований під № 96, у зв’язку з дублюванням пакету документів під № 47.

Голосували:

«За» – 6 осіб,

«Проти» - 0 особи,

«Утримався» - 1 особа.

Вирішили: вилучити пакет документів, зареєстрований під № 96, у зв’язку із дублюванням пакету документів під № 47.

Оніщенко Д.М. повідомив, що, беручи до уваги результати зазначеного вище голосування щодо вилучення пакетів документів, по яким були надані зауваження, ініціативною групою прийнято рішення, що експертизі підлягає 131 пакет документів.

Голосували:

«За» – одноголосно.

Вирішили: експертизі підлягає 131 пакет документів, поданий від ІГС.

Оніщенко Д.М. запропонував поставити на голосування питання про те, що подання документів від ІГС для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації   в електронному вигляді не вважати обов’язковим.

Голосували:

«За» - одноголосно.

Вирішили: подання документів від ІГС для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації   в електронному вигляді не вважати обов’язковим

По другому питанню

Слухали: Оніщенка Д. М., який запропонував членам ініціативної групи перейти до розгляду та здійснення експертизи поданих ІГС до ініціативної групи пакетів документів на відповідність вимогам чинного законодавства.

Голосували:

«За» - одноголосно.

Вирішили: членам ініціативної групи перейти до розгляду та здійснення експертизи пакетів документів, поданих ІГС до ініціативної групи на відповідність вимогам чинного законодавства, створивши 3-и експертні групи по 2-а члени в кожній.

Оніщенко Д. М. довів до відома всіх присутніх, що, станом на 18.00 13 червня 2017 року, членами ініціативної групи здійснено експертизу 48 пакетів документів.

Секретар ініціативної групи Кулікова Т.В. запропонувала членам ініціативної групи зробити перерву та поновити роботу ініціативної групи 14 червня поточного року о 10.00.

Голосували:

«За» - одноголосно.

Вирішили: зробити перерву в роботі ініціативної групи та продовжити її 14 червня 2017 року о 10.00.

Продовження засідання ініціативної групи

14 червня 2017 року 10.00

Слухали: Оніщенка Д.М., голову ініціативної групи, який проінформував присутніх, що, на виконання розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.05.2017 № 319 «Про затвердження складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації», станом на 10.00 14 червня 2017 року на засіданні присутні члени ініціативної групи, а саме: Оніщенко Д.М., Кулікова Т.В., Одінцова М.Л., Шульга А.О., Єрко Н.П., Шевчук А.В.

Оніщенко Д.М. запропонував членам ініціативної групи продовжити роботу по розгляду та опрацюванню поданих ІГС до ініціативної групи документів на відповідність вимогам чинного законодавства.

Голосували:

«За» - одноголосно.

Вирішили: членам ініціативної групи продовжити роботу по розгляду та опрацюванню поданих ІГС до ініціативної групи документів на відповідність вимогам чинного законодавства.

Слухали: Одінцову М.Л. із пропозицією надати відмову представникам тих ІГС, які подали документи не в повному обсязі, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (із змінами від 8 квітня 2015 року № 234).

Голосували:

«За» – 1 особа,

«Проти» - 4 особи,

«Утримався» - 1 особа.

Вирішили: не надавати відмову представникам ІГС, які подали документи не в повному обсязі (станом на 06.06.2017), у визначений протоколом від 17.05.2017 № 1 засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів щодо обрання нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації термін.

Секретар Кулікова Т.В. довела до відома присутніх підсумок проведеної роботи та результати проведеної експертизи пакетів документів, поданих від ІГС.

Всього, станом на сьогодення, подано 134 пакети документів, з них:

відхилено – 2 (№ 29 та № 33),

знято з повторної реєстрації – 1 (№ 96),

проведено експертизу - 131 пакету документів, з них:

один пакет документів відхилений від розгляду в зв’язку з відсутністю ПІП поданого кандидата, дат, підписів та печаток на усіх поданих документах (№ 95),

без зауважень - 17 пакетів документів;

із зауваженнями ініціативної групи по результатам експертизи – 113 пакетів.

Слухали: Шульгу А.О. із пропозицією за результатами проведеної експертизи документів, поданих від ІГС, на відповідність встановленим Типовим положенням про громадську раду вимогам, забезпечити оприлюднення через офіційний субвеб-сайт Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації підготовлений ініціативною групою список ІГС, у документах яких виявлені невідповідності вимогам Типового положення та які потребують доопрацювання.

Оніщенка Д.М. із пропозицією: список ІГС, у документах яких виявлені невідповідності до встановлених  Типовим положенням про громадську раду вимогам, оприлюднити на офіційному субвеб-сайт Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (рубрика «Громадська рада») із зазначенням недоліків.

Голосували: за пропозиції Шульги А.О. та Оніщенка Д.М.:

«За» - одноголосно.

Вирішили: список ІГС, у документах яких виявлені невідповідності до встановлених Типовим положенням про громадську раду вимогам та документи яких підлягають доопрацювання, оприлюднити на офіційному субвеб-сайт Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (рубрика «Громадська рада») із зазначенням недоліків, виявлених у результаті проведеної експертизи.

 

Голова          Д. Оніщенко

Секретар    Т. Кулікова

Вся інформація

Корупція має бути помічена