Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Реформа державної служби

21-05-2013 Затверджено Державну цільову програму розвитку держслужби
Затверджено Державну цільову програму розвитку держслужби

Затверджено Державну цільову програму розвитку державної служби на період до 2016 року

13 травня 2013 року на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року». Проект акта розроблено Нацдержслужбою України на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року № 411-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року» з метою забезпечення удосконалення організаційних засад державної служби з урахуванням компетентнісного підходу та формування висококваліфікованого кадрового складу державної служби.

Довідково

Новою редакцією Закону України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 року № 4050-VI закладено застосування компетентнісного підходу до усіх процесів управління людськими ресурсами на державній службі. Такий підхід, який покладено в основу кадрової політики Великої Британії, Австрії, Канади, Нідерландів, Німеччини, США, Австралії, передбачає врахування знань, умінь, навичок, а також особистісних якостей службовця, що дають змогу реалізувати професійний потенціал на практиці.

Державна цільова програма розвитку державної служби спрямована на удосконалення системи управління людськими ресурсами на державній службі шляхом:

1) впровадження нового механізму, стандартів та процедур щодо управління людськими ресурсами на державній службі:

1.1) впровадження профілів професійної компетентності посад державної служби та механізму їх використання під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, оцінювання результатів службової діяльності та просування по службі державних службовців;

1.2) забезпечення зв’язку між результатами оцінювання службової діяльності державних службовців та подальшим проходженням державної служби;

1.3) оновлення змісту діяльності служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апаратів, посилення їх стратегічної ролі;

2) посилення інституціональної спроможності у системі державної служби:

2.1) наукове забезпечення розвитку системи державної служби, визначення методів і механізму модернізації державної служби відповідно до стандартів і процедур роботи Європейського Союзу;

2.2) посилення інституціональної спроможності служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апаратів;

2.3) надання правової, консультаційної, методичної, організаційної та іншої допомоги державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим та їх апаратам з питань модернізації державної служби та нових засад управління людськими ресурсами з урахуванням міжнародного досвіду.

Державну цільову програму передбачається реалізувати в два етапи.

Перший етап (2013 – 2014 роки) співпадає з часом підготовки та впровадження нової редакції Закону України від 17 листопада 2011 р. № 4050 «Про державну службу» і має на меті послідовне створення системи управління людськими ресурсами за компетентнісним підходом, забезпечення прозорих механізмів вступу на державну службу та її проходження, відкритості у роботі органів виконавчої влади.

Другий етап (2015 – 2016 роки) визначається як стандартизація та інформаційно-технологічне супроводження кадрових процесів на основі профілів професійної компетентності посад державної служби, формування інституціональної спроможності служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим щодо стратегічного планування управління людськими ресурсами, розроблення індивідуальних планів розвитку державних службовців та супроводження їх просування по службі.

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів на 2013 – 2016 роки становить 35 868,4 тис. грн., з них за рахунок коштів державного бюджету  – 23 927,9 тис. грн., міжнародної технічної допомоги – 11 940,5 тис. грн.

Передбачені в рамках Державної цільової програми завдання щодо створення ефективної системи управління персоналом на державній службі стануть передумовою для подальшого здійснення заходів, спрямованих на модернізацію державного управління на основі демократичних цінностей і принципів ефективного урядування.

 

Прес-служба Нацдержслужби України

Вся інформація

Корупція має бути помічена