Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Реформа державної служби

18-10-2012 Практикум фахівця служби персоналу

ПРАКТИКУМ ФАХІВЦЯ СЛУЖБИ ПЕРСОНАЛУ

Наказом Нацдержслужби України від 20.07.2012 р. № 148
(див. «ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ», 2012, № 2, с.6) службам персоналу у державних органах, органах влади АР Крим рекомендовано надати до 01.11.2012 р. звіти про розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби. Це означає, що запровадження інноваційних змін державної служби розпочалося і для фахівців служб персоналу на місцях знову настали «жаркі дні».

Тож, фахівці «ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ» вирішили також спробувати у стислий термін розробити декілька профілів, з’ясувати чим вони відрізняються від Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, а разом з тим надати практичну допомогу фахівцям, задіяним у розробленні таких профілів.

 

Анжела КУКУЛЯ,
завідувач сектора управління персоналом
на державній службі експертно-аналітичного відділу
Центру адаптації державної служби
до стандартів Європейського Союзу,

магістр педагогіки

 

Андрій МАЦОКІН,
аналітик Видавничого будинку «Фактор»,
магістр державного управління


ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 4050 – Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011 р. 4050-VI.

Закон № 2984 – Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-III

Постанова Кабінету Міністрів України № 787 – Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра» № 787 від 27.08.2010 № 787

Наказ № 92 – Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до досвіду роботи, вимог до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V» від 16.05.2012 р. № 92.

Методичні рекомендації, наказ № 148 – Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим або їх апараті»
від 20.07.2012 р. № 148.

Довідник ТПКХ – Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців (випуск 76) із змінами, затверджений наказом Нацдержслужби України від 13.09.2011 р. № 11.

Класифікатор професій – Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 р. № 327.

 

 

Слід відразу зазначити, наша робота щодо розробки профілів професійної компетентності стала можливою завдяки допомозі керівника відділу кадрів однієї з районних державних адміністрацій у Харківській області.

Однак, оскільки розробка профілів профкомпетентності в державних органах тільки розпочалась, ми не стали чекати на створення комісії та дотримання всієї процедури, визначеної наказом № 92, а відразу перейшли до діла, тобто до розробки самих профілів.

Нагадаємо етапи розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби, які визначені Методичними рекомендаціями (див. «ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ», 2012, № 2, с. 41):

- підготовчий – створення комісії з розроблення профілів професійної компетентності та організація її роботи. Результатом цього етапу є наказ (розпорядження) керівника державної служби, яким затверджено склад комісії, розподіл повноважень між її членами, визначено відповідальних за напрями роботи та підготовки інформації;

- основний – здійснення функціонального аналізу діяльності (за компетентнісним підходом). Результатом цього етапу є згрупований за напрямами діяльності перелік посадових обов’язків, які характеризують дану посаду державної служби і визначають зміст виконуваної за посадою роботи та її мету;

- заключний – узгодження проекту профілю. Результатом цього етапу є узгоджений комісією та затверджений керівником державної служби в державному органі профіль професійної компетентності посади державної служби.

Отже, дотримуючись запропонованого наказом № 148 алгоритму ми пройшли увесь путь основного етапу та за 2 тижні розробили 10 профілів професійної компетентності посад державної служби.

Під час розробки профілів були використані:

- для визначення групи та підгрупи посади – ст. 6 Закону № 4050;

- для визначення мети та змісту виконуваної за посадою роботи — відповідні посадова інструкція та положення про структурний підрозділ, а також Класифікатор професій (Звертаємо увагу, що мета та зміст виконуваної за посадою роботи визначалися з урахуванням вимог до конкретної посади у N-ській райдержадміністрації. Тому у кожному конкретному випадку вони можуть бути іншими.);

- для визначення мінімальних загальних вимог до рівня професійної компетентності осіб – ст. 16 Закону № 4050, ст. 6, 7, 8 Закону № 2984;

- для визначення вимог до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) – Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 787.

Для того, щоб нашим читачам розроблені Профілі могли стати у нагоді, ми взяли посади державної служби, які відсутні у прикладах Методичних рекомендацій і у рамках цієї статті публікуємо 4.

Увага! Дивіться додаток!


Додаток: prof_komp1810.zip

Вся інформація

Корупція має бути помічена