Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Проєкти

26-02-2014 Проект розпорядження

Проект розпорядження "Про внесення змін та доповнень до розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.08.2012 № 470 «Про попередження щодо встановлених чинним законодавством обмежень, що спрямовані на запобігання і протидію корупції»"

Керуючись статтями 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», статтями 5, 12, 16 Закону України «Про державну службу», пункту 16 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно- правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою забезпечення виконання в Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації  вищевказаних нормативно-правових актів та з метою приведення у відповідність до законодавства України розпоряджень Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації:

1. Унести у форму попередження про встановлені обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, затвердженого розпорядженням Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.08.2012 № 470, зареєстрованого в Солом’янському районному управлінні юстиції у м.Києві  20.08.2012 за № 34/167, такі зміни:

   пункт 3 доповнити підпунктом 3.2 такого змісту:

3.2 входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

   пункт 4 доповнити підпунктом 4.3 такого змісту:

4.3  дарунки, одержані особами, уповноваженими на виконання функцій держави, як подарунки державі, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю і передаються органу, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

абзац перший у пункті 5 після слів «близьким їм особам», доповнити словами:«(чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із відповідною особою, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі)»;

у пункті 6 після слів «на виконання функцій держави» доповнити словами «або членом його сім’ї», а слова «орган державної податкової служби» замінити словами «орган доходів і зборів».

   пункт 7 доповнити підпунктами 7.2 та 7.3 такого змісту:

7.2 невідкладно у письмовій формі повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів;

7.3 особи, уповноважені на виконання функцій держави, зобов’язані протягом десяти днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

2. Унести зміни у форму попередження про встановлені обмеження стосовно службовців та керівників установ, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету, які відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, затвердженого розпорядженням Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.08.2012 № 470, зареєстрованого в Солом’янському районному управлінні юстиції у м.Києві  20.08.2012 за № 34/167, такі зміни:

   підпункт 2.2  пункту 2 викласти в такій редакції:

2.2 невідкладно у письмовій формі повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

   пункт 2 доповнити підпунктом 2.3 такого змісту:

2.3 особи, уповноважені на виконання функцій держави, зобов’язані протягом десяти днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

3. Унести зміни у форму інформації про працюючих близьких осіб затвердженої розпорядженням Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.08.2012 № 470, зареєстрованої в Солом’янському районному управлінні юстиції у м.Києві  20.08.2012 за

№ 34/167 виклавши її в новій редакції, що додається.

4. Начальнику відділу з питань кадрової роботи та державної служби Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації зі статусом юридичної особи забезпечити при прийнятті на роботу подання претендентами затверджених форм попереджень та інформацій.

5. Розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови та керівника апарату Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

 

Голова   М. Луцький

Увага! Дивіться додаток!


Додаток: proekt_korr2014.doc

Вся інформація

Корупція має бути помічена