Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Реформа державної служби

<< | 1-20 | 21-40 | 41-59 | Всього: 59

11-08-2012 Етична поведінка державних службовців
Закон України від 17.05.2012 року №4722-VI "Про правила етичної поведінки"
11-08-2012 Розвиток працівників
Закон України від 12.01.2012 року №4312-VI "Про професійний розвиток працівників"
11-08-2012 Стажування державних службовців
Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 03.04.2012 №61 "Про затвердження Порядку стажування державних службовців"
11-08-2012 Надання службового житла
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 681 "Про надання державним службовцям службового житла, а також компенсації витрат на проживання та інших витрат у зв'язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту"
11-08-2012 Розвиток державної служби
Розпорядження Кабінету міністрів України від 27 червня 2012 р. N 411-р "Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року"
11-08-2012 Надання відпусток
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 551 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток"
08-08-2012 Реформа державної служби
Функціональне обстеження
06-08-2012 Державна служба
Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 20.07.2012 №148 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим або їх апараті»
31-07-2012 Державна служба
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про державну службу" від 17 листопада 2011 року N 4050-VI
31-07-2012 Про державну службу
Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.03.21012 №44 «Про затвердження Порядку ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців»
31-07-2012 Вимоги до роботи
Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 16.05.2012 №92 «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до досвіду роботи, вимог до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб»
31-07-2012 Відшкодування витрат
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 №605 «Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв'язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової оплачуваних відпусток»
31-07-2012 Стаж державної служби
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 №559 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби»
31-07-2012 Професійна діяльність
Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 06.04.2012 №65 «Про затвердження Порядку підвищення рівня професійної компетентності державних службовців»
31-07-2012 Службовий розпорядок
Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 30.03.2012 №62 «Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку»
31-07-2012 Положення про службу
Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.03.2012 №45 «Про затвердження Типового положення про службу персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх аппарату»
31-07-2012 Службова діяльність
Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.03.2012 №46 «Про затвердження Типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців»
31-07-2012 Зайняття посад
Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.03.2012 №43 «Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»
31-07-2012 Компетентність посади
Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 16.05.2012 №91 «Про затвердження Типового профілю професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальних вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади»

Корупція має бути помічена