Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Підрозділи

Управління соціального захисту населення


Наказ “Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються управлінням соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації за запитом на інформацію”

Начальник управління – Шахрай Тетяна Анатоліївна, тел./факс: 207-39-00.


Підпорядкованість управління – заступнику голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Список відповідальних працівників:

Заступник начальника управління – начальник відділу контролю за призначенням субсидій – Дячук Валентина Володимирівна, тел. 207-39-24, каб. 209;

Електронна адреса та контактний телефон, для отримання повідомлень про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення:

(E-mail: [email protected], тел. 207-39-10).

Часи роботи:
понеділок - четвер з 9.00 до 18.00,
п'ятниця з 9.00 до 16.45,
перерва з 13.00 до 13.45.


Адреса: 03186, м. Київ, Повітрофлотський просп. 40

Телефони: 207-39-00, 207-39-22, 207-39-66, 207-39-61, 207-39-11, 207-39-68, 207-39-60, 207-39-26, 207-39-15, 207-39-17, 207-39-65, 207-39-07

Факс: 207-39-00

Email: [email protected]

Часи прийому громадян:
Понеділок - четвер з 9.00 до 18.00, п'ятниця з 9.00 до 13.00, перерва з 13.00 до 13.45

 

 

Назва відділу

№ телефону

каб.

Приймальня

207-39-00

207

Відділ прийому державних допомог та компенсацій

207-39-22

207-39-15

102

Консультації з питань призначення державних соціальних допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам

207-39-66

304

Відділ правового забезпечення та запобігання корупції

207-39-10

305

Відділ у справах осіб з інвалідністю

207-39-61

104

Відділ по роботі з пільговими категоріями населення

207-39-26

308

Відділ санаторно-курортного оздоровлення пільгових категорій населення

207-39-60

101

Відділ призначення державних допомог та компенсацій

207-39-08

302

Відділ з питань надання соціальних послуг

207-39-07

409

Гаряча лінія з питань субсидій

207-39-11

207-39-68

405

414

Відділ контролю за призначення субсидій

207-39-21

411

Відділ персоніфікованого обліку пільговиків

207-39-20

207-39-17

207-39-18

401

407

406

Відділ по роботі з персоналом

Т.в.о. начальника відділу – Якимець Юлія Юріївна, тел. 207-39-02, каб. 201.

Питання, що вирішуються відділом:

- реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

- здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

- задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

- прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання;

- документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Начальник відділу – головний бухгалтер – Єршова Лілія Олексіївна, тел. 207-39-64, каб. 214

Питання, що вирішуються відділом:

- ведення бухгалтерського обліку фінансово–господарської діяльності установи та складання звітності;

- взаємодія з підприємствами та організаціями з питань, що належать до компетенції фінансового відділу;

- координація та організація роботи підпорядкованих управлінню організацій;

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про фінансові операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

- забезпечення організації бухгалтерського обліку;

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

- здійснює методичне керівництво та контролює дотримання вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та бюджетної звітності у структурних підрозділах управління та підпорядкованих установах.

 

Планово-економічний відділ

Начальник відділу – Панченко Оксана Іванівна, тел. 207-39-05, каб. 215.

Питання, що вирішуються відділом:

- забезпечує одержання в установлені строки від підвідомчих установ та громадських організацій проектів прогнозних показників, розрахунків;

- забезпечує економічне планування відповідно до потреб управління;

- здійснює контроль за правильним та економічним використанням бюджетних коштів;

- складає розрахунки потреб в асигнуваннях управління;

- складає зведені кошториси та кошториси витрат на утримання управління;

- готує бюджетні запити, а також обґрунтування розрахунків до них;

- забезпечує внесення змін до кошторисів управління та зведених кошторисів;

- проводить економічний аналіз діяльності підвідомчих установ;

- доводить лімітні довідки до підвідомчих установ та громадських організацій;

- веде облік фінансування та контроль за виконанням планових показників.

 

Відділ правового забезпечення та запобігання корупції

Т.в.о. начальника відділу – Щербак Юлія Іванівна, тел. 207-39-10, каб. 301

Питання, що вирішуються відділом:

- запобігає виникненню конфлікту інтересів під час проходження державної служби; розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням;

- проводить претензійну та позовну роботу;

- забезпечує контроль за претензійно-позовним проводженням по документах;

- організовує роботу у встановленому порядку з питань опіки та піклування повнолітніх осіб, які зареєстровані у Солом’янському районі міста Києва;

- здійснює контроль за збереженням житла і майна, що належить особам, які перебувають під опікою або піклуванням;

- здійснює контроль за діяльністю опікунів і піклувальників;

- організовує роботу Ради з питань опіки та піклування повнолітніх осіб Солом’янської районної в місті Києві державної  адміністрації.

 

Відділ контролю та документообігу

Начальник відділу – Захарова Тетяна Миколаївна, тел. 207-39-27, каб. 201

Питання, що вирішуються відділом:

- забезпечення організації єдиного порядку роботи з документами в управлінні  у відповідності з вимогами нормативно-правових актів;

- отримує та реєструє вхідну кореспонденцію через систему АСКОД, готує для резолюції та забезпечує надходження її у відділи управління;

- реєструє, опрацьовує та контролює виконання контрольних доручень, які надходять  до управління у різний спосіб;

- реєструє вихідну кореспонденцію;

- здійснює нагадування та контроль за термінами виконання контрольних доручень;

- відправляє кореспонденцію;

- приймає телефонні дзвінки від громадян та надає консультації з питань соціального захисту населення;

- діснює облік та видачу довідок про перебування на обліку отримувачів державних соціальних допомог;

- приймає та обробляє надходження на електронну пошту управління;

- залучає інші структурні підрозділи для надання інформації необхідної для виконання контрольних доручень;

- організовує особистий прийом громадян начальником управління та його заступниками.

 

Відділ державних допомог та компенсацій

Начальник відділу – Євсеєнко Ірина Олександрівна, тел. 207-39-22, каб. 102

Питання, що вирішуються відділом:

- забезпечення реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, осіб з інвалідністю та які не мають права на пенсію, осіб, постраждалих  від Чорнобильської катастрофи, Матерів – героїнь, осіб з числа учасників масових акцій громадського протесту та членів їх сімей, в межах повноважень, в Солом’янському районі міста Києва;

- здійснює прийом громадян, які звертаються з питань призначення, перерахунку чи припинення виплати допомог і компенсацій сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю та які не мають права на пенсію (далі - допомоги), особам, постраждалим від Чорнобильської катастрофи;

- веде прийом окремих категорій громадян, в тому числі Матерів-героїнь та осіб з числа учасників масових акцій громадського протесту та членів їх сімей для отримання ними одноразових матеріальних виплат, передбачених чинним законодавством;

- приймає документи для призначення населенню державних допомог та компенсацій, надає інформацію заявникам про стан розгляду раніше поданої заяви на призначення, перерахунок чи припинення виплати допомоги, компенсації;

- інформує заявників про подання заяви і декларації з неповними даними, необхідність надання уточненої інформації для розгляду заяви у визначені законодавством терміни;

- надає допомогу заявникам в отриманні документів, необхідних для призначення допомог та компенсацій;

- направляє запити до державних органів, підприємств, установ, організацій з метою отримання інформації про доходи, матеріальний стан, склад сім’ї заявників та перевірки достовірності даних в документах, наданих громадянами для призначення допомог та компенсацій;

- направляє запити на отримання особових справ громадян, які переїхали з інших регіонів країни та отримували допомоги і компенсації за попереднім місцем проживання для продовження виплат за новим місцем реєстрації (проживання);

- видає довідки про отримання (неотримання) державної соціальної допомоги та компенсації;

- здійснює прийом громадян для видачі довідки, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- здійснює введення даних до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та вносить зміни до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб відповідно до діючої заяви громадян в частині адресних даних, складу сім’ї, зміни при виїзді, смерті особи, тощо;

- видає довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- видає довідки про перебування (не перебування) громадян на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

- здійснює прийом громадян для подання ними заяв і документів на підставі яких призначається (припиняється) виплата щомісячної адресної допомоги внутрішньо перемішеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату за житлово-комунальних послуг;

- видає довідки про отримання (неотримання)  внутрішньо перемішеними особами  щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

- здійснює розгляд звернень громадян та надає відповіді в терміни відповідно до  Закону України “Про звернення громадян” з питань, що входять до компетенції відділ;

- постійно проводить роз’яснювальну роботу щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

- видає посвідчення встановленого зразку (довідку, у разі відсутності бланків посвідчень) особам, які одержують державні соціальні допомоги;

- готує відповіді на заяви, скарги та звернення громадян, підприємств, установ і організацій з питань, що входять до компетенції відділу;

- надає роз’яснення громадянам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Відділ призначення державних допомог та компенсацій

Начальник відділу – Мартинюк Світлана В’ячеславівна, тел. 207-39-08, каб. 302

Питання, що вирішуються відділом:

- здійснює соціальний захист населення шляхом своєчасного призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій;

- забезпечує у межах своїх повноважень дотримання чинного законодавства у сфері призначення державних допомог та компенсацій;

- опрацьовує та формує особові справи отримувачів допомог та компенсацій для перевірки та подальшого призначення допомог та компенсацій Київським міським центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат;

- співпрацює з Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, перевірки достовірності поданих громадянами відомостей та при необхідності проведення обстеження матеріально-побутових умов сім'ї  згідно вимог чинного законодавства;

- здійснює моніторинг стану призначення усіх видів державних допомог та компенсацій та в установлені терміни надає статистичні дані, звітти та плани з питань що стосуються діяльності відділу;

- розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать  до компетенції відділу. 

 

Відділ контролю за призначенням державних допомог та компенсацій

Начальник відділу – Горячко Ольга Євгеніївна, тел. 207-39-03, каб. 312

Питання, що вирішуються відділом:

- здійснює нагляд за правомірністю визначення права на призначення  усіх видів державних соціальних допомог та компенсацій;

- здійснює перевірку правильності призначення та перерахунку  державних соціальних допомог та компенсацій;

- перевіряє відповідність прийнятого рішення про призначення (перерахунок), відмову в призначенні (перерахунку) державних допомог та компенсацій законодавчим та нормативно-правовим актам;

- здійснює контроль за дотриманням установленого законодавством порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) державних допомог та компенсацій;

- готує та направляє запити до органів фіскальної служби та інших державних органів, підприємств, установ, організацій для отримання інформації про доходи, матеріальний стан, склад сім’ї з метою перевірки достовірності даних в документах, наданих громадянами для призначення допомог та компенсацій;

- вирішує спірні питання, які виникають при визначенні права на призначення державних допомог та компенсацій;

- надає роз’яснення підприємствам, установам, організаціям з питань, що належать до компетенції відділу;

- роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

- забезпечує в межах повноважень дотримання вимог законодавства з питань надання державних допомог та  компенсацій. 

 

Відділ житлових субсидій

Начальник відділу – Петрюк Валентина Леонідівна, тел. 207-39-06, каб. 413.

Питання, що вирішуються відділом:

- забезпечення у межах повноважень реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення через прийом документів для призначення, перерахунку чи припинення надання  субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (далі – житлові субсидії);

- здійснює прийом громадян з питань надання житлових субсидій

- проводить роз’яснювальну роботу з питань надання  населенню житлових субсидій;

- інформує заявників про подання заяви і декларації з неповними даними, необхідність надання уточненої інформації для розгляду заяви у визначені законодавством терміни;

- готує та направляє запити до житлово-експлуатаційних організацій або інших органів, що визначені органами виконавчої з метою отримання інформації про склад зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб та  забезпеченість заявників житловою площею та комунальними послугами;

- готує та направляє запити, у разі потреби, до управлінь Пенсійного фонду України, центрів зайнятості, фондів соціального страхування, виконавчої служби, учбових закладів з метою отримання інформації про доходи;

- готує та доукомплектовує  необхідними документами особові справи отримувачів  житлових субсидій для розрахунку субсидії  на наступний період без звернення громадян;

- після складання акту обстеження передає пакет документів на розгляд комісії з питань призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям при  Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації для прийняття відповідного рішення щодо призначення (не призначення) житлової  субсидії.

 

Відділ призначення субсидій

Начальник відділу – Безпалько Наталія Валентинівна, тел.. 207-39-19, каб. 402

Питання, що вирішуються відділом:

- забезпечення соціального захисту населення шляхом призначення житлових субсидій;

- формує особові справи отримувачів житлових субсидій в електронному вигляді та проводить розрахунок розміру житлової субсидії за допомогою програмного комплексу «Житлові субсидії»;

- формування переліків уповноважених власників-наймачів, яким призначено житлову субсидію та передача цих переліків до організацій, які надають послуги;

- здійснює перерахунки розміру житлових субсидій в автоматичному режимі та без звернення громадян внаслідок зміни розміру прожиткового мінімуму, розміру пенсій та соціальних виплат, зміни цін та тарифів на житлово-комунальні послуги тощо;

- надає в установленому порядку повідомлення про призначення та розмір житлових субсидій підприємствам-постачальникам та житловим організаціям;

- забезпечує в установлені терміни розгляд звернень громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу;

- здійснює аналіз пропозицій, зауважень, які надходять до відділу та приймає по них необхідні заходи.

 

Відділ контролю за призначенням субсидій

Заступник начальника управління – начальник відділу – Дячук Валентина Володимирівна, тел. 207-39-24, каб. 209

Заступник начальника відділу – Демиденко Тетяна Федорівна, тел. 207-39-21, каб. 410.

Питання, що вирішуються відділом:

- перевіряє правильність призначення субсидій на житлово-комунальні послуги, достовірність та повноту інформації про доходи заявників, що подається разом з  заявою на отримання субсидій;

- забезпечує повернення коштів при наданні громадянами недостовірної інформації;

- організовує перевірки достовірності поданих громадянами документів для призначення субсидій на житлово-комунальні послуги;

- в разі надання заявниками недостовірної інформації про доходи, припиняє виплату призначеної субсидії та застосовує передбачені законодавством санкції до порушників;

- забезпечує роботу комісії з питань субсидій;

- надає роз'яснення громадянам, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з питань, що належать до його компетенції

- веде прийом громадян з питань, які входять до його компетенції;

- здійснює аналіз пропозицій, зауважень, які надходять до відділу з питань щодо здійснення контролю за цільовим використанням коштів, передбачених для надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги та роботи самого відділу. 

 

Відділ з питань надання соціальних послуг

Заступник начальника управління – начальник відділу – Шахрай Тетяна Анатоліївна, тел. 207-39-00, каб. 202

Заступник начальника відділу – Бабіч Світлана Сергіївна, тел. 207-39-07, каб. 409

Питання, що вирішуються відділом:

- забезпечує, у межах наданих повноважень, реалізацію державної політики у сфері  надання соціальних послуг громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах проживають (перебувають) на території Солом’янського  району міста Києва і належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах;

- здійснення прийому громадян з питань надання соціальних послуг; підготовка рішень про надання або відмову в наданні соціальних послуг; інформування заявників та надавача соціальних послуг про прийняте рішення;

- прийом громадян з питань влаштування до будинків-інтернатів громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;забезпечення формування необхідного пакету документів для взяття на облік Департаментом соціальної політики;

- визначення потреб населення району у соціальних послугах відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах»;

- сприяння в межах повноважень соціальній адаптації бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

- надає консультації з питань отримання соціальних послуг;

- взаємодіє з структурними підрозділами Солом’янської РДА, іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з організаціями, установами, закладами, фізичними особами-підприємцями, які в межах компетенції на території району надають допомогу вразливим групам населення та особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

Відділ міських цільових програм

Начальник відділу – Воробйова Людмила Григорівна, тел. 207-39-65, каб. 205.

Питання, що вирішуються відділом:

- організує роботу конкурсної комісії з відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва при Солом`янській  районній в місті Києві державній адміністрації;

- співпрацює з громадськими організаціями Солом`янського району, які мають соціальну спрямованість, та отримують фінансову підтримку з бюджету міста Києва;

- забезпечує організацію та виконання районних заходів, з відзначення Державних свят та пам’ятних дат, передбачених міськими цільовими програмами соціального спрямування;

- здійснює прийом громадян з питань надання одноразової адресної матеріальної допомоги та допомоги на поховання;

- опрацьовує документи  і передає їх на розгляд комісії щодо прийняття рішення про надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення та киянам – мешканцям Солом`янського району міста Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- опрацьовує документи  і передає їх на розгляд комісії щодо прийняття рішення про надання одноразової матеріальної допомоги непрацюючим  малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю Солом’янського району міста Києва, утвореної при управлінні;

- опрацьовує документи  і передає їх на розгляд комісії  Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації з питань надання грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам;

- організує роботу комісії щодо прийняття рішення про надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення та киянам мешканцям Солом`янського району міста Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах.

- організує роботу комісії  щодо прийняття рішення про надання одноразової матеріальної допомоги не працюючим  малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю Солом’янського району міста Києва, утвореної при управлінні;

- організує роботу комісії Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації з питань надання грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам;

- організує виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 565 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і кварти осіб, що мають на це право», для мешканців Солом’янського району міста Києва, які мають таку пільгу;

- здійснює ідентифікацію, реєстрацію та облік громадян, які мають право на пільги, активує пільги через інформаційно – телекомунікаційну систему «Картка Киянина».

 

Відділ розрахунків з юридичними особами

Начальник відділу -  Панічева Ірина Іванівна, тел.207-39-28, каб. 306

Питання, що вирішуються відділом:

- забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики у сфері соціального захисту через виконання державних бюджетних програм:

- по відшкодуванню юридичним особам видатків, пов’язаних із виплатою компенсацій та допомоги працюючим громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- по перерахуванню коштів вищим навчальним закладам для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам);

веде особистий прийом представників від юридичних осіб та громадян, надає консультації з питань, що відносяться до компетенції відділу.

 

Відділ у справах осіб з інвалідністю

Начальник відділу – Рожовик Юлія Миколаївна, тел. 207-39-61, каб. 104

Питання, що вирішуються відділом:

- здійснює прийом громадян, забезпечує обслуговування громадян пільгових категорій Солом’янського району;

- проводить відповідну роботу по забезпеченню осіб з інвалідністю протезно-ортопедичними, технічним та іншими засобами реабілітації;

- проводить відповідну роботу для направлення на реабілітацію дітей з інвалідністю, оформлює необхідні документи та вносить інформацію до централізованого банку даних з проблем інвалідності;

- проводить відповідно роботу для забезпечення осіб з інвалідністю транспортними засобами в установленому порядку;

- відповідно до установленого порядку проводить нарахування виплат грошових компенсацій на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування;

- проводить роботу для отримання стоматологічної допомоги соціально-незахищеним верствам населення відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації;

- організовує роботу щодо забезпечення киян ортопедичним взуття та ортопедичними  устілками, засобами особистої гігієни відповідно до наказу Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація);

- за потребою видає довідки в межах компетенції відділу.

 

Відділ по роботі з пільговими категоріями населення

Начальник відділу – Сивашенко Ольга Сергіївна, тел. 207-39-26, каб. 308

Питання, що вирішуються відділом:

- прийом громадян, забезпечує обслуговування громадян пільгових категорій Солом’янського району;

встановлення статусів:

- особи з інвалідністю в наслідок війни;

- учасника війни;

- члена сім’ї загиблого, померлого ветерана війни;

- ветерана праці;

- дітей війни;

- видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян;

- виплата грошової компенсації для забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей;

- виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції;

- надання субвенцій на виплату грошової компенсації деяким категоріям осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей;

- призначення грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг киянам – учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення анти терористичної операції;

- призначення матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби;

- видача талонів на безкоштовний та пільговий проїзд на всі види транспорту;

- призначення щорічної разової грошової допомоги до 5 травня.

 

Відділ санаторно-курортного оздоровлення пільгових категорій населення.

Начальник відділу  – Діброва Наталія В’ячеславівна, тел. 207-39-60, каб. 101

- організовує роботу по забезпеченню пільгових категорій населення санаторно-курортним лікуванням;

- здійснює прийом громадян та проводить консультації, з питань забезпечення санаторно–курортним лікуванням;

- організовує роботу щодо забезпечення оздоровлення дітей киян- учасників антитерористичної операції віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків;

- здійснює нарахування компенсаційних виплат замість санаторно-курортного лікування інвалідам війни та загального захворювання;

- за потребою видає довідки в межах  компетенції відділу (стосовно перебування чи не перебування на обліку).

Години прийому громадян:
понеділок - четвер з 8.00 до 17.00,
п'ятниця з 8.00 до 12.00,
перерва з 12.00 до 12.45.

 

Відділ персоніфікованого обліку пільговиків

Начальник відділу –  Даник Тетяна Вікторівна, тел. 207-39-01, каб. 408

Питання, що вирішуються відділом:

- організовує роботу по створенню та наповненню бази даних ЄДАРП необхідною інформацією про осіб, які мають право на пільги згідно законів України та підтримку її в актуальному стані;

- веде облік пільговиків шляхом формування на кожного пільговика персональної облікової картки згідно з формою “1-пільга”;

- забезпечує передачу баз даних ЄДАРП до центральної бази даних Інформаційно-обчислювального центру Міністерства  соціальної політики України;

- здійснює контроль за цільовим використанням коштів, передбачених для надання населенню пільг на житлово-комунальні послуги та  послуги зв’язку;

- веде прийом громадян з питань призначення та надання пільг на житлово-комунальні послуги та проведення розрахунку для надання пільг;

- веде прийом декларацій про доходи сім’ї пільговика відповідно до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї пільговика;

- в установлені терміни розглядає звернення  від громадян та підприємств, установ, організацій з питань призначення та надання пільг на житлово-комунальні послуги;

- формує списки пільговиків, які мають право на отримання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, відповідно до законодавства до житлово-експлуатаційних організацій, житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, організацій, що надають житлово-комунальні послуги, операторів телекомунікацій, газо- та електропостачання;

- надає в установленому порядку пільги готівкою для придбання твердого палива і скрапленого газу;

- надає роз'яснення громадянам, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Відділ організаційної та аналітичної роботи

Начальник відділу – Панченко Катерина Костянтинівна, тел. 207-39-63, каб. 213

Питання, що вирішуються відділом:

-проводить обстеження  з метою перевірки факту проживання/перебування  внутрішньо переміщених  осіб за адресою зазначеною у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб;

- забезпечує роботу комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації;

- при необхідності проводить обстеження матеріально - побутових умов сім’ї для визначення права на отримання державних соціальних допомог;

- здійснює інформаційне наповнення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, офіційного веб-сайту Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації;

- здійснює експертизу громадських проєктів відповідно до Положення про громадській бюджет міста Києва;

- складає річний, квартальний, щотижневий плани роботи управління  соціального захисту населення;

- готує звіт про роботу управління соціального захисту населення за рік, квартал, щомісячно;

- здійснює організаційне забезпечення підготовки та проведення виборів, референдумів;

- готує аналітичну інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Відділ соціально-трудових відносин та звернень громадян

Начальник відділу – Коржик Віталіна Вікторівна, тел.207-39-13, каб. 309

Питання, що вирішуються відділом:

забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів);

- здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству, веде облік та забезпечує зберігання копій колективних договорів, змін та доповнень до них; забезпечує надання адміністративних послуг з питань укладання колективних договорів, змін та доповнень до них;

- здійснює контроль за своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;

- видає довідки про заробітну плату для призначення пенсії, у разі втрати документів про її нарахування та виплату;

- забезпечує вирішення питань, пов’язаних з організацією проходження альтернативної (невійськової) служби;

- організовує роботу міжвідомчої робочої групи з питань легалізації  виплати заробітної плати та зайнятості населення та тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, утворених при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації, спеціальної комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття  під час масового вивільнення працівників у Солом'янському  районі та комісії у справах альтернативної (невійськової) служби при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації;

- забезпечує прийом, реєстрацію письмових звернень громадян, звернень депутатів усіх рівнів, звернень, надісланих з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку, поданих громадянами на особистому прийомі та передає їх на розгляд начальникові управління;

- здійснює контроль за своєчасним розглядом письмових звернень громадян, звернень, що надійшли з центральних органів виконавчої влади, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), від депутатів усіх рівнів, засобів масової інформації та інших органів.

 

Відділ адміністративно-господарського забезпечення

Начальник відділу – тел. 207-39-25, каб. 307

Питання, що вирішуються сектором:

- забезпечує утримання в належному санітарному та протипожежному стані території службових приміщень управління, вживає заходи для створення належних, безпечних та здорових умов праці. Контролює роботу обслуговуючого персоналу, бере участь в оцінюванні рівня та якості послуг, які надаються;

- вживає заходи щодо експлуатації та проведення своєчасного профілактичного огляду та ремонту систем водопостачання, центрального опалення, електричних мереж, системи телефонного зв’язку;

- оформлення документів необхідних для укладання договорів та підготовка договорів, додаткових угод з питань, які відносяться до компетенції;

- здійснення своєчасної підготовки системи теплопостачання до опалювального сезону;

- планує і організовує згідно переліку робіт, проведення капітального та поточного ремонту приміщень підрядчиками в межах запланованих коштів;

- організовує  роботу з охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки та з цивільного захисту працівників в Управлінні. Контролює дотримання вимог чинного законодавства при розробці та виконанні нормативно- базових документів з охорони праці, пожежної безпеки та техніки безпеки;

- приймає участь в організації фахової підготовки і підвищенні кваліфікації працівників з питань пожежної безпеки, охорони праці, техніки безпеки;

- забезпечує реалізацію заходів щодо створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до приміщення Управління.


Напрямки роботи управління:

- організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої з питань, що належать до компетенції управління та здійснює контроль за їх реалізацією;

- аналізує стан виконання комплексних програм, затверджених відповідно до чинного законодавства;

- готує пропозиції до проекту місцевого бюджету щодо фінансування програм соціального захисту;

- готує пропозиції до проектів програм економічного та соціального розвитку м. Києва щодо соціального захисту населення та соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості;

- забезпечує контроль за ефективним використанням бюджетних коштів, розпорядником яких є управління;

- здійснює закупівлю товарів, робіт, послуг у порядку, встановленому чинним законодавством України;

- погоджує у встановленому порядку призначення на посаду і звільнення з посади керівника Територіального центру соціального обслуговування населення Солом’янського району м. Києва, який належать до сфери управління адміністрації;

- забезпечує додержання Територіальним центром соціального обслуговування населення Солом’янського району м. Києва вимог чинного законодавства з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення;

- здійснює координацію діяльності Територіального центру соціального обслуговування населення Солом’янського району м. Києва та надає йому практичну, консультаційно-правову та організаційно-методичну допомогу;

- здійснює відповідно до затверджених бюджетних призначень фінансування:

Територіального центру соціального обслуговування населення  Солом’янського району м. Києва;

Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Солом’янського району міста Києва;

районних громадських організацій відповідно до рішення Комісії Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації з відбору районних громадських та благодійних організацій для фінансової підтримки з бюджету міста Києва;

- забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин;

- здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству, веде облік та забезпечує зберігання копій колективних договорів, змін та доповнень до них;

- здійснює контроль за своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;

- надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям району з питань оплати праці, укладання колективних договорів та інших питань, що віднесені до компетенції управління;

- видає довідки про заробітну плату для призначення пенсії, у разі втрати документів про її нарахування та виплату;

- забезпечує вирішення питань, пов’язаних з організацією проходження альтернативної (невійськової) служби;

- організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, одиноким непрацездатним громадянам;

- забезпечує призначення населенню субсидій для відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

- здійснює розрахунки з організаціями - надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

- здійснює ідентифікацію, реєстрацію та облік утримувачів «Картки киянина», які мають право на пільги або є внутрішньо переміщеними особами, надає роз’яснення з питань запровадження та функціонування «Картки киянина» в межах своєї компетенції;

- здійснює призначення щомісячної адресної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг киянам – учасникам антитерористичної операції членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції та забезпечує в межах компетенції управління соціальний захист сімей загиблих та поранених учасників антитерористичної операції;

- здійснює призначення матеріальної допомоги на поховання самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян, надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, відповідно до чинного законодавства;

- забезпечує призначення відповідно до законодавства державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, а також інших видів державної допомоги;

- здійснює оформлення та видачу довідок про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення;

- здійснює призначення та перерахунок щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів розташованих на лінії зіткнення, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

- призначає відповідно до законодавства грошові компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, а також  вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

- здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами управління Пенсійного фонду України у Солом’янському районі м. Києва;

- видає відповідні посвідчення ветеранам війни, праці та іншим категоріям громадян;

- забезпечує санаторно-курортними путівками осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також призначення грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

- забезпечує формування документів для соціального обслуговування та приймає рішення про необхідність або відмову в соціальному обслуговуванні Територіальним центром соціального обслуговування Солом’янського району м. Києва;

- забезпечує формування документів для влаштування, у разі потреби, до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

- здійснює облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

- здійснює прийом заяв та документів у осіб з інвалідністю, законних представників дітей з інвалідністю для встановлення права на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

- направляє до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

- визначає потребу у забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;

- інформує районний центр зайнятості та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про осіб з інвалідністю, які виявили бажання працювати;

- забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення, Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги; централізованого банку даних з проблем інвалідності, інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Міністерства соціальної політики України та власний сегмент локальної мережі;

- організовує збирання, систематизацію і зберігання необхідної інформації про осіб, які мають право на пільги, та забезпечує її автоматизоване використання для контролю за відомствами, які подають підприємства та організації, що надають послуги, для розрахунків за надані пільговикам послуг;

- забезпечує надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї;

- забезпечує виплату компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

- забезпечує перерахування коштів вищим навчальним закладам для виплати соціальної стипендії студентам (курсантам);

- сприяє соціальній адаптації бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

- вирішує у встановленому законодавством порядку питання опіки і піклування повнолітніх осіб, які зареєстровані у Солом’янському районі міста Києва;

- організовує роботу із встановлення статусів: осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, сімей загиблих, дітей війни та ветеранів праці; оформлює та видає посвідчення та довідки встановленого зразка;

- здійснює прийом громадян для подання ними заяв і документів на підставі яких призначається (припиняється) допомога учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції;

- забезпечує своєчасне призначення матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року № 185 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби»;

- вживає заходи в межах компетенції відділу щодо соціального захисту сімей загиблих та поранених учасників АТО, інформує сім’ї  про прийняті державою нормативно-правові акти щодо соціального захисту родин загиблих та поранених учасників АТО, надає консультативну допомогу, спрямовує за потребою до відповідних органів державної влади;

- здійснює прийом пільгових категорій громадян з питань призначень грошової компенсації для отримання жилих приміщень, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719, від 28 березня 2018 року № 214 та від 18 квітня 2018 року № 280;

- здійснює прийом громадян з питань встановлення статусу постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та готує документи для розгляду на комісії, утвореної при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Комісія);

- відповідно до прийнятих рішень Комісії оформлює та видає посвідчення постраждалих осіб внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- організовує роботу щодо забезпечення санаторно-курортними путівками пільгових категорій населення;

- організовує роботу щодо забезпечення путівками дітей киян – учасників антитерористичної операції віком до 14 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків;

- організовує роботу щодо забезпечення направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» і державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»;

- здійснює нарахування компенсаційних виплат замість санаторно-курортного лікування особам з інвалідністю внаслідок війни, загального захворювання та з дитинства;

- надає адміністративні послуги з питань, визначених чинним законодавством України;

- розглядає в установленому порядку у межах своєї компетенції запити і звернення народних депутатів, депутатів відповідних місцевих рад, звернення громадян, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, здійснює прийом громадян та вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

- готує проекти розпоряджень адміністрації, проекти рішень Київської міської ради та проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань, що належать до компетенції управління;

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в управлінні;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

- забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

- забезпечує захист інформації з обмеженим доступом;

- забезпечує захист персональних даних;

- представляє інтереси в судах під час розгляду справ, стороною яких є  управління;

- здійснює роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів до встановлення граничних строків їх зберігання в управлінні;

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

 

Управління організовує роботу:

- Ради з питань опіки та піклування повнолітніх осіб Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації;

- Комітету доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Солом’янського району м. Києва;

- Конкурсної комісії з відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації;

- Комісії Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації з питань надання безоплатних соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування та мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

- Комісії з розгляду звернень щодо призначення населенню житлових субсидій, пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації;

- Комісії при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації з питань проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право;

- Тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації;

- Міжвідомчої робочої групи з питань легалізації зайнятості та заробітної плати забезпечення дотримання гарантій з оплати праці в Солом’янському районі;

- Міжвідомчої координаційної комісії по роботі з сім’ями, члени яких є учасниками антитерористичної операції, та сім’ями, переміщеними з тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим та зони проведення антитерористичної операції при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації;

- Комісії Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам;

- Комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації;

- Комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації;

- Комісії при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації з питань призначення грошової компенсації на будівництво (придбання) житла членам сімей загиблих військовослужбовців та інвалідам  І-ІІ групи, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції;

- Комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації;

- Комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації;

- Спостережної комісії Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації;

- Комісії у справах альтернативної (невійськової) служби при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації;

- Спеціальної комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників у Солом’янському районі;

- Комісії щодо прийняття рішення про надання одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю Солом’янського району міста Києва;

- Комісії з розгляду заяв щодо виплати матеріальної за належні для одержання земельні ділянки киянам – уповноваженим членам сімей загиблих киян – учасників антитерористичної операції Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації;

- Комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих (померлих) та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

 

Надання публічної інформації управлінням соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Для оформлення інформаційного запиту до управління праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації звертатись: усно: телефон/факс (044) 207-39-27 письмово: 03186, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 40 (на конверті вказувати "Публічна інформація"); подати особисто: місце заповнення та подання інформаційного запиту: м. Київ-186, просп. Повітрофлотський, 40, каб. 201 начальник відділу контролю та документообігу управління соціального захисту населення Солом‘янської районної в місті Києві державної адміністрації – Захарова Тетяна Миколаївна.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності: згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації", розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження; відповідно до статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

УСТАНОВИ ПІДПОРЯДКОВАНІ УПРАВЛІННЮ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ:

 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

м. Київ, бульв. Вацлава Гавела, буд. 83-А, тел. 497-73-27

Директор - Вітавська Галина Петрівна, тел. 497-73-27;

Заступник директора – Липчук Лариса Миколаївна, тел. 455-03-87;

Головний бухгалтер – Скабела Олена Миколаївна, тул. 455-37-29


Послуги, які надаються пенсіонерам та інвалідам відділенням соціальної допомоги вдома:

допомога в оформлені документів для влаштування самотніх пенсіонерів, інвалідів та дітей – інвалідів в інтернати та спеціалізовані житлові будинки;

встановлення і підтримання зв'язків з підприємствами, установами та організаціями, де колись працювали обслуговувані громадяни, для надання їм допомоги;

вирішення за дорученням обслуговуваних громадян питань у державних та інших підприємствах, установах і організаціях;

виклик лікаря, супроводження в поліклініку, відвідування підопічного в лікарні;

придбання та доставка продуктів харчування, ліків, промислових товарів;

прибирання приміщення, здача білизни в прання, приготування їжі.

Послуги, які надаються пенсіонерам та інвалідам відділенням організації надання адресної натуральної допомоги та виконання соціальних програм:

постійно надаються перукарські послуги (обслуговування лежачих хворих на дому);

дрібний ремонт одягу;

постійно працює «банк одягу»;

працює майстер по ремонту взуття;

послуги по пранню та прасуванню білизни.

Послуги, які надаються пенсіонерам та інвалідам відділенням денного перебування:

- соціальна адаптація (щоденний прийом та консультації медичної сестри, сеанси аромафітотерапії, проведення масажів (в т.ч. на лікувальних кушетках «Серагем Мастер»), лекції, бесіди, відвідування театрів, екскурсії);

- соціально – педагогічна послуга «Університет третього віку»

Послуги, які надаються пенсіонерам та інвалідам відділенням гарячого харчування:

гаряче харчування в їдальні територіального центру;

доставка гарячого харчування додому;

3-х разове гаряче харчування для дітей з інвалідністю.

Послуги, які надаються відділенням надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю:

соціальна, медична, трудова та психологічна реабілітація дітей-інвалідів;

організація занять для орієнтації дітей-інвалідів на працю, набуття найпростіших трудових навичок;

організація консультацій лікарів, юристів, психологів, педагогів;

фахівці відділення проводять для батьків дітей–інвалідів консультації, бесіди, ознайомлюють їх з новими нетрадиційними та новітніми методами лікування ДЦП.

 

ФІЛІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

м. Київ, вул. Волинська, буд. 2, тел.241-09-44

 

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО - ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФІЗИЧНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ

Директор – Параскева Тетяна Іванівна

Сайт: http://cspr.co.ua/ua/

Facebook: https://www.facebook.com/solomenkarebcentr/

 

Адреса: 03061 м. Київ, вул. Августина Волошина, буд. 2

Телефони: (044) 457-12-75

Email: [email protected]

Часи роботи:

Понеділок - четвер з 9.00 до 17.45,
П'ятниця з 9.00 до 16.45,
Перерва з 13.00 до 13.45.

 

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Солом’янського району міста Києва було створено згідно рішення Київської міської ради від 01.11.2012 № 235/8519 та на виконання доручення голови Київської міської державної адміністрації від 21.05.2012 № 24115 та № 23867.

Місія Центру - підготовка до самостійного життя дітей і молоді з інвалідністю, нормалізація і підвищення якості життєдіяльності сімей, де один або більше членів мають інвалідність.

Мета роботи Центру - підвищення рівня адаптаційних  можливостей дітей та молоді з функціональними обмеженнями та сімей, що їх виховують, через проведення систематичних реабілітаційних заходів  за місцем проживання.

Пріоритети діяльності:

- надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних інформаційних послуг дітям та молоді з функціональними обмеженнями та членам їх сімей. 

- розроблення та виконання програм реабілітації;

- залучення батьків до співпраці в процесі реабілітації;

- проведення заходів, спрямованих на успішну реабілітацію та інтеграцію у суспільство дітей та молоді з функціональними обмеженнями;

- направлення у разі потреби осіб, які звернулися до Центру, до інших закладів та установ, що можуть забезпечити задоволення їх потреб.Корупція має бути помічена