Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Підрозділи

Служба у справах дітей та сім'їНачальник - Давиденко Вікторія Вікторівна, тел./факс: 249-47-61, кімн. 411.
     
Служба у справах дітей та сім'ї (далі – Служба) є відокремленим структурним підрозділом Солом‘янської районної в місті Києві державної адміністрації зі статусом юридичної особи, підпорядковується заступнику голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Список відповідальних працівників:
   Заступник начальника служби - начальник відділу - Олексієнко Тамара Василівна, тел. 207-09-08, кімн. 413.

   Заступник начальника служби - начальник відділу - Стрелюк Лідія Миколаївна, тел. 207-39-36, кімн. 417.

Відділ соціально-аналітичної роботи:
   Олексієнко Тамара Василівна, тел. 207-09-08, кімн. 413;
     Питання, що вирішуються відділом

Відділ сімейної політики:
   Начальник - Корнієнко-Хожай Лариса Анатоліївна, тел.207-39-34, каб.408;
     Питання, що вирішуються відділом

Відділ по роботі з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування:
   Начальник - Сичинська Олена Олександрівна, тел.: 207-09-70, каб. 408;
     Питання, що вирішуються відділом

Відділ з питань організації профілактичної роботи:
   Начальник – Проніна Марія Миколаївна, тел.: 248-97-90, каб. 414,
     Питання, що вирішуються відділом

Відділ з питань захисту прав дітей:
   Начальник – Стрелюк Лідія Миколаївна, тел.: 207-39-36, каб. 417,
     Питання, що вирішуються відділом


Сектор бухгалтерського обліку та звітності:
   Завідувач сектору - Уманець Ксенія Ігорівна, тел.: 248-49-96, каб. 406.

ЄРДПОУ 37485506

Структура


Адреса: 03020, м.Київ, проспект Повітрофлотський, 41, кімн. 404, 406, 408, 411, 413, 414, 417, 454, 465

Телефони: 248-97-56

Факс: 248-97-56, 207-39-36, 248-97-90

Email: ssd@solor.gov.ua

Часи роботи:
понеділок - четвер з 8.00 до 17.00,
п'ятниця з 8.00 до 15.45,
перерва з 12.00 до 12.45.

Часи прийому громадян:
Вівторок з 15.00 до 17.00, п'ятниця з 10.00 до 12.00

Прийом громадян з питань надання адміністративних послуг, що віднесені до компетенції Служби, здійснюється у Центрі надання адміністративних послуг Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, просп.Повітрофлотський, 41, I поверх, згідно з розкладом роботи Центру. З питань, що стосуються усиновлення, прийом громадян ведеться в каб.454 згідно з розкладом прийому громадян в Службі.
Служба у справах дітей та сім'ї забезпечує діяльність комісії з питань захисту прав дітей при Солом‘янській районній в місті Києві державній адміністрації.

Телефон для довідок: (044) 207-39-36. Засідання комісії відбуваються у I та III четвер кожного місяця за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, каб. 409, о 15.00.

Положення про службу у справах дітей

Структура служби у справах дітей та сім'ї

Штатний розпис служби у справах дітей та сім'ї

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції Служби

Зміни у законодавстві, яким регулюється діяльність органів опіки та піклування, пов‘язана із захистом прав дитини

Доступ до публічної інформації
Надання публічної інформації cлужбою у справах дітей та сім'ї Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Для оформлення інформаційного запиту до служби у справах дітей та сім'ї Солом‘янської районної в місті Києві державної адміністрації звертатись:

електронною поштою: ssd@solor.gov.ua,

усно: телефон/факс (044) 248-97-56

письмово: 03020, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41 служба у справах дітей та сім’ї Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (на конверті зазначити "Публічна інформація"); подати особисто: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, каб. 402 (згідно з розкладом прийому громадян).

Відповідальний з питань запитів на інформацію – заступник начальника служби-начальник відділу соціально-аналітичної роботи служби у справах дітей та сім'ї Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації Олексієнко Тамара Василівна.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності
Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Види інформації (за змістом відповідно до Закону України «Про інформацію»), якою володіє служба у справах дітей та сім'ї:
- інформація про фізичну особу (зареєстровано базу персональних даних кадрового обліку та нарахування виплат посадовим особам і найманими працівниками, подано заяву про реєстрацію бази персональних даних обліку дітей та громадян, які бажають взяти дітей на виховання в сім'ю),
- правова,
- статистична.

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформаці» інформацією з обмеженим доступом в Службі є конфіденційна інформація.

З 01.01.2014 реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, звернень громадян і запитів на інформацію, володільцем якої є Служба, здійснюється в електронному виді в системі електронного документообігу АСКОД.

Порядок оприлюднення публічної інформації
Публічна інформація оприлюднюється на інформаційних стендах біля кабінетів Служби та на офіційному веб-сайті Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації в мережі Інтернет.

Громадськість може брати участь у обговоренні нагальних питань щодо реалізації повноважень Служби шляхом подання звернень у зручній для громадян формі (письмово, усно, електронною поштою, телефоном) та участі у громадських обговореннях організованих Службою.Корупція має бути помічена