Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Я маю право! Юстиція на кожен день

14-05-2019 Головне територіальне управління юстиції у місті Києві інформує
Головне територіальне управління юстиції у місті Києві інформує

Напередодні парламентських виборів політичні партії активізуються або взагалі припиняють свою діяльність. Столична юстиція консультує, як припинити діяльність політичної партії. Відтак, політична партія — це зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Право громадян на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних та інших інтересів визначається і гарантується статтею 36 Конституції України.

Порядок створення, діяльності та припинення політичних партій в Україні регулюється Законом України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 року N 2365-III (далі – Закон).

Діяльність політичної партії може здійснюватися лише після її реєстрації. Не допускається діяльність незареєстрованих політичних партій.

Політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних, міських, районних організацій у більшості областей України, містах  Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим.

Після реєстрації обласних, міських та районних організацій політичних партій вони можуть набувати статусу юридичної особи, якщо це передбачено статутом партії.

На сьогодні законом передбачено, що державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії здійснюється за рішенням уповноваженого органу управління, передбаченого статутом політичної партії, про саморозпуск або рішенням відповідного державного органу про припинення структурного утворення політичної партії. Очевидно, що на увазі мається два способи припинення: добровільне (тобто за рішенням уповноважених органів партії) та примусове.

Отже, відповідно до частини 10 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - відповідним державним органом, подаються такі документи:

1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, - у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи.

Також слід звернути увагу на те, що відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

Адміністративний збір за державну реєстрацію припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації не сплачується.

Вся інформація

Корупція має бути помічена