Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Кращий державний службовець

05-03-2013 ПОЛОЖЕННЯ про Організаційний комітет щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

ПОЛОЖЕННЯ

про Організаційний комітет Солом’янської районної в місті Києві

державної адміністрації з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського  конкурсу «Кращий державний службовець»

(далі – Положення)

 

Це Положення визначає загальний порядок діяльності Організаційного комітету з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (далі – Оргкомітет).

I. Загальні положення 

1. Для організації підвищення кваліфікації у рамках Конкурсу розпорядженням голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації утворюється Оргкомітет.

2. Оргкомітет очолює голова Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

3. Склад Оргкомітету затверджується головою Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації у складі голови, заступника голови, секретаря та 6-ти членів Оргкомітету.

 

II. Правові підстави діяльності Оргкомітету

У своїй діяльності Оргкомітет керується:

- постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року №1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»;

- наказом Національного агентства України з питань державної служби від 15.02.2012 №29 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»;

- зазначеним Положенням.

 

III. Організація роботи Оргкомітету

1. Засідання Оргкомітету проводяться за потребою відповідно до Календарного плану заходів з організації та проведення у 2013 році першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ”Кращий державний службовець” у Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації.

2.  Засідання Оргкомітету є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше як дві третини від загальної кількості членів Оргкомітету.

3. Рішення Оргкомітету приймаються простою більшістю від присутніх на засіданнях членів Оргкомітету шляхом відкритого голосування.

4. У випадку рівного розподілу голосів «за» та «проти» вирішальним є голос голови Оргкомітету, або головуючого.

5. За підсумками своїх засідань Оргкомітет приймає рішення, які оформлюються протоколом. Рішення Оргкомітету оскарженню з боку учасників Конкурсу не підлягають.

 

IV. Повноваження Оргкомітету

1. Вирішує питання розподілу обов’язків між членами Оргкомітету, затверджує Календарний план заходів з організації та проведення у 2013 році першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ”Кращий державний службовець” у Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації.

2. Розглядає результати проведення першого туру Конкурсу.

3. Визначає переможців і лауреатів у кожній з номінацій за підсумками першого туру шляхом відкритого голосування.

 

V. Повноваження голови  Оргкомітету

1. Здійснює загальне керівництво Оргкомітетом та затверджує його рішення.

2. Вносить зміни у разі потреби до персонального складу Оргкомітету.

 

VI. Повноваження заступника голови Оргкомітету

1. Заміщує голову Оргкомітету у випадках його відсутності.


VII. Повноваження секретаря Оргкомітету:

1. Здійснює організаційне забезпечення діяльності Оргкомітету відповідно до цього Положення.

2. Готує необхідні проекти документів для розгляду на засіданнях Оргкомітету.

3. Сповіщає та запрошує керівництво та членів Оргкомітету на чергове його засідання, інформує про хід виконання затвердженого Календарного плану заходів з організації та проведення у 2013 році першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ”Кращий державний службовець” у Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації, веде протоколи засідань Оргкомітету, готує та надає копії усіх документів переможців I туру Конкурсу до Організаційного комітету з проведення II туру Всеукраїнського конкурсу ”Кращий державний службовець”.

 

VIII. Повноваження членів Оргкомітету

1. Виконують повноваження відповідно до розподілу обов’язків, беруть участь у його засіданнях.

2. Беруть участь у проведенні усіх етапів першого туру Конкурсу, визначають переможців та лауреатів Конкурсу.


Керівник апарату    Макаренко П.В.

Вся інформація

Корупція має бути помічена