Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Кращий державний службовець

27-02-2012 Оргкомітет конкурсу

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації                                              від ___________________№ ____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Організаційний комітет Солом’янської районної в місті Києві

державної адміністрації з проведення першого туру  щорічного Всеукраїнського  конкурсу «Кращий державний службовець»

(далі – Положення)

 

         I. Загальні положення 


 1. Оргкомітет затверджується головою Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації у складі голови, заступника голови, секретаря та 6-ти членів Оргкомітету.
 2. Оргкомітет очолює голова Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації

 

II. Правові підстави діяльності Оргкомітету


У своїй діяльності Оргкомітет керується:

1. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року №1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

2. Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 15.02.2012 №29 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

3. Зазначеним Положенням.

 

 III. Організація роботи Оргкомітету


1. Засідання Оргкомітету проводяться по мірі необхідності, відповідно до Календарного плану.

2.  Засідання Оргкомітету є правомірним, якщо в його роботі беруть участь не менше як дві третини від загальної кількості.

3. Рішення Оргкомітету приймаються простою більшістю від присутніх його членів, відкритим голосуванням.

4. У випадку рівного розподілу голосів «за» та «проти» вирішальним є голос голови Оргкомітету, або головуючого.

5. За підсумками своїх засідань Оргкомітет приймає рішення, які оформляються протоколом. Рішення Оргкомітету оскарженню з боку учасників Конкурсу не підлягають.

IV. Повноваження Оргкомітету


 1. Вирішує питання розподілу обов’язків серед членів, затверджує календарний план роботи на поточний рік щодо проведення Конкурсу.
 2. Розглядає узагальнені підсумки проведення першого туру Конкурсу.
 3. Визначає переможців і лауреатів по кожній з номінацій за підсумками першого туру шляхом відкритого голосування.

 

V. Повноваження голови  Оргкомітету


 1. Здійснює загальне керівництво Оргкомітетом та затверджує його рішення.
 2. Вносить зміни у разі потреби до персонального складу Оргкомітету.

 

VI. Повноваження заступника голови Оргкомітету


 1. Заміщує голову Оргкомітету у випадках його відсутності.


VII. Повноваження секретаря Оргкомітету:

 

 1. Здійснює організаційне забезпечення діяльності Оргкомітету відповідно до зазначеного Положення.
 2. Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях Оргкомітету.
 3. Сповіщає та запрошує керівництво та членів Оргкомітету на чергове його засідання, інформує про хід виконання затвердженого Плану роботи Оргкомітету, складає протоколи його засідань, готує та надає копій усіх документів переможців I туру Конкурсу до Організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу ”Кращий державний службовець” для проведення II туру Конкурсу.

 

VIII. Повноваження членів Оргкомітету

 

 1. Виконують повноваження відповідно до розподілу обов’язків між керівництвом та членами Оргкомітету, приймають участь у його засіданнях.
 2. Беруть участь у проведенні усіх етапів першого туру Конкурсу, визначають переможців та лауреатів Конкурсу.

 

Керівник апарату   Макаренко П.В.

 

Вся інформація

Корупція має бути помічена