Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Підрозділи

Управління праці та соціального захисту населення


 

Начальник управління – Лактіонова Тетяна Юріївна, тел./факс: 207-39-00.

Підпорядкованість управління – заступнику голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Список відповідальних працівників:

   Заступник начальника управління – Дячук Валентина Володимирівна, тел. 207-39-24, каб. 206;

   Заступник начальника управління – начальник відділу прийому громадян – Тарасенко Наталія Михайлівна,

   тел. 207-39-04, каб. 307.


Адреса: 03186, м. Київ, Повітрофлотський просп. 40

Телефони: 207-39-00, 207-39-22, 207-39-66, 207-39-60, 207-39-67, 207-39-14, 207-39-12, 207-39-21, 207-39-17

Факс: 245-19-99

Часи роботи:
понеділок - четвер з 9.00 до 18.00,
п'ятниця з 9.00 до 16.45,
перерва з 13.00 до 13.45.

Часи прийому громадян:
Понеділок, середа з 9.00 до 18.00, вівторок з 14.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 13.00, перерва з 13.00 до 14.00

 

Назва відділу

№ телефону

каб.

Приймальня

207-39-00

207

Відділ прийому громадян з питань призначення державних соціальних допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам

207-39-22

102

Консультації з питань призначення державних соціальних допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам

207-39-66

306

Відділ у справах інвалідів та забезпечення засобами реабілітації

207-39-60

101

Відділ обслуговування ветеранів війни та праці

207-39-60

101

Сектор соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

207-39-61

104

Відділ соціального захисту учасників АТО та вимушених переселенців

207-39-14

304

Відділ призначення допомог та компенсацій

207-39-67

311

Гаряча лінія з питань субсидій

207-39-12

413

Відділ контролю та призначення субсидій

207-39-21

401

Відділ персоніфікованого обліку пільговиків

207-39-17

407Відділ прийому громадян

Заступник начальника управління – начальник відділу прийому громадян – Тарасенко Наталія Михайлівна, тел. 207-39-04, каб. 307

Питання, що вирішуються відділом:

- забезпечення у межах повноважень реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення через прийом документів для призначення (припинення надання) громадянам субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (далі: субсидії); державних допомог і компенсацій сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам, особам без права на пенсію, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі: допомоги і компенсації); внутрішньо переміщеним особам; одноразових виплат окремим категоріям громадян, в т.ч. «Матерям-героїням», особам з числа учасників масових акцій громадського протесту та членам їх сімей;

- здійснює прийом громадян для подання ними заяв і документів на підставі який призначаються (припиняються) виплати субсидій, допомог і компенсацій;

- здійснює прийом громадян з числа внутрішніх переселенців для отримання ними довідки, що посвідчує статус внутрішньо переміщеної особи;

- здійснює прийом заяв і документів від внутрішньо переміщених осіб для призначення (припинення) виплати допомоги на проживання, в тому числі для оплати житлово-комунальних послуг;

- веде прийом окремих категорій громадян, в тому числі «Матерів-героїнь»; осіб з числа учасників масових акцій громадського протесту та членів їх сімей для отримання ними одноразових матеріальних допомог передбачених чинним законодавством;

- надає консультації громадянам щодо права сім’ї чи особи на отримання державних допомог, компенсацій та субсидій; встановлення статусу внутрішньо переміщеної особи; отримання окремими категоріями громадян одноразових матеріальних виплат;

- надає допомогу заявникам у отриманні документів, необхідних для призначення допомог, компенсацій і субсидій, у разі неможливості самостійного їх отримання;

- видає довідки про отримання (неотримання) державних соціальних допомог, компенсацій і субсидій;

- видає посвідчення (довідки – у разі відсутності бланків посвідчень) особам, які одержують державну соціальну допомогу;

- видає (у разі неотримання громадянином) повідомлення про призначення субсидій;

- надає роз’яснення громадянам, підприємствам, організаціям усіх форм власності з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Начальник відділу – головний бухгалтер – Воробйова Людмила Григорівна,

тел. 207-39-64, каб. 214

Питання, що вирішуються відділом:

- ведення бухгалтерського обліку фінансово–господарської діяльності установи та складання звітності;

- взаємодія з підприємствами та організаціями з питань, що належать до компетенції фінансового відділу;

- координація та організація роботи підпорядкованих управлінню організацій;

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про фінансові операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

- забезпечення організації бухгалтерського обліку;

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

- здійснює методичне керівництво та контролює дотримання вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та бюджетної звітності у структурних підрозділах управління та підпорядкованих установах.


Планово-економічний відділ

Начальник відділу – Панченко Оксана Іванівна, тел. 207-39-05, каб. 215.

Питання, що вирішуються відділом:

- забезпечує одержання в установлені строки від підвідомчих установ та громадських організацій проектів прогнозних показників, розрахунків;

- забезпечує економічне планування відповідно до потреб управління;

 - здійснює контроль за правильним та економічним використанням бюджетних коштів;

- складає розрахунки потреб в асигнуваннях управління;

- складає зведені кошториси та кошториси витрат на утримання управління;

- готує бюджетні запити, а також обґрунтування розрахунків до них;

- забезпечує внесення змін до кошторисів управління та зведених кошторисів;

- проводить економічний аналіз діяльності підвідомчих установ;

- доводить лімітні довідки до підвідомчих установ та громадських організацій;

- веде облік фінансування та контроль за виконанням планових показників.

 

Відділ фінансування соціальних програм

Головний спеціаліст відділу – Єршова Лілія Олексіївна, тел. 207-39-23, каб. 203.

Питання, що вирішуються відділом:

- сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення адресної матеріальної допомоги та допомоги на поховання;

- забезпечує роботу комісії з питань призначення одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Солом’янського району м. Києва;

- забезпечує своєчасне призначення матеріальної допомоги на поховання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”.

 

Відділ по роботі з персоналом

Начальник відділу - Потєхіна Ольга Миколаївна, тел. 207-39-02, каб. 201

Питання, що вирішуються відділом:

- реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

- здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

- задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

- прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання;

- документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин;

- координація та методичне керівництво правовою роботою в управління, ведення довідково-інформаційної роботи з питань законодавства та нормативних актів;

- забезпечення додержання законності в діяльності управління і захист його правових інтересів;

- забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері запобігання і протидії корупції.


Відділ соціального захисту учасників АТО та вимушених переселенців

Начальник відділу – Панченко Катерина Костянтинівна, тел. 207-39-63, каб. 204.

Питання, що вирішуються відділом:

- здійснює розгляд звернень громадян та надає вичерпні відповіді в терміни відповідно до Закону України “Про звернення громадян”;

- постійно проводить моніторинг звернень громадян, визначає проблеми та причини надходження скарг та звернень громадян з метою поліпшення соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення;

- здійснює реєстрацію вхідних документів з питань звернень громадян та інших вхідних документів управління в інформаційно-телекомунікаційній системі “Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва” з присвоєнням вхідного номеру та нанесенням штрих-коду у правому нижньому полі першого аркушу документа;

- здійснює реєстрацію відповідей на звернення громадян та інших вихідних документів управління в інформаційно-телекомунікаційній системі “Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва”, створює електронний документ, який приєднується до реєстраційної картки вхідного документа;

- забезпечує своєчасне призначення матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 185 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби”;

- здійснює призначення щомісячної адресної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послу киянам – учасникам АТО членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції;

- вживає заходів в межах компетенції відділу щодо соціального захисту сімей загиблих та поранених учасників АТО, інформує дані сім’ї про прийняті державою нормативно-правові акти щодо соціального захисту родин загиблих та поранених учасників АТО, надає консультативну допомогу, спрямовує за потребою до відповідних органів державної влади;

- здійснює збір інформації та видачу “Картки киянина”, ведення бази та внесення змін до персональних даних держателя “Картки киянина”, надає консультації з питань проекту “Картка киянина” на телефонній гарячій лінії.

 

Відділ праці та соціально-трудових відносин

Начальник відділу – Коржик Віталіна Вікторівна, тел.207-39-13, каб. 313

Питання, що вирішуються відділом:

- забезпечує здійснення заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, оплати та нормування, легалізацію виплати заробітної плати;

- сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу;

- забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів);

- здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству, веде облік та забезпечує зберігання копій колективних договорів, змін та доповнень до них; забезпечує надання адміністративних послуг з питань укладання колективних договорів, змін та доповнень до них;

- здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

- забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

- надає методичну допомогу з питань праці представникам підприємств, установ та організацій району;

- видає довідки про заробітну плату для призначення пенсії, у разі втрати документів про її нарахування та виплату;

- забезпечує вирішення питань, пов’язаних з організацією проходження альтернативної (невійськової) служби;

- забезпечує діяльність робочої групи з питань легалізації  виплати заробітної плати та зайнятості населення та тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, утворених при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації ;

- роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

- організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги.


Відділ контролю за правильністю призначення державних соціальних допомог

Начальник відділу – Горячко Ольга Євгенівна, тел. 207-39-03, каб. 309

Питання, що вирішуються відділом:

- здійснення нагляду за правильністю та своєчасністю призначення (перерахунку) державних соціальних допомог;

- здійснення контролю за цільовим використанням коштів, спрямованих на виплату державних соціальних допомог, компенсаційних виплат;

- здійснення контролю за своєчасним припиненням та поновленням виплат державних соціальних допомог;

- здійснення перевірки достовірності та повноти інформації, яка надається заявниками для оформлення субсидії;

- перевіряє достовірність та повноту інформації про доходи та майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги;

- при виявленні подання заявниками неповної або недостовірної інформації про доходи припиняє надання державної допомоги, готує пропозиції щодо позбавлення права на продовження строку надання державної допомоги, зменшення її розміру у випадках передбачених законодавством;

- контролює повернення коштів при надміру виплаченій державній допомозі;

- проводить перевірку за місцем роботи заявників з метою з’ясування достовірності виданих довідок про доходи, надання для призначення державної соціальної допомоги та компенсації.


Відділ призначення допомог та компенсацій

Начальник відділу – Мартинюк Світлана В’ячеславівна, тел. 207-39-08, каб. 310

Питання, що вирішуються відділом:

- здійснює соціальний захист населення шляхом своєчасного призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій;

- забезпечує у межах своїх повноважень дотримання чинного законодавства у сфері призначення державних допомог та компенсацій;

- надає консультації громадянам стосовно термінів призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій;

- опрацьовує та формує особові справи отримувачів допомог та компенсацій для перевірки та подальшого призначення допомог та компенсацій Київським міським центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат;

- співпрацює з державними соціальними інспекторами щодо контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, перевірки достовірності поданих громадянами документів та при необхідності проведення обстеження матеріально-побутових умов сім'ї згідно вимог чинного законодавства;

- здійснює моніторинг стану призначення усіх видів державних допомог та компенсацій та в установлені терміни організує надання статистичних даних, звітів, планів з питань що стосуються діяльності відділу;

- організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги;

- роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції.


Відділ обробки та призначення субсидій

Начальник відділу – Зубко Світлана Михайлівна, тел. 207-39-06, каб. 302.

Питання, що вирішуються відділом:

- забезпечення соціального захисту населення шляхом призначення житлових субсидій;

- формує особові справи отримувачів житлових субсидій в електронному вигляді та проводить розрахунок розміру житлової субсидії за допомогою програмного комплексу «Житлові субсидії»;

- формування переліків уповноважених власників-наймачів, яким призначено житлову субсидію та передача цих переліків до організацій, які надають послуги;

- здійснює перерахунки розміру житлових субсидій в автоматичному режимі та без звернення громадян внаслідок зміни розміру прожиткового мінімуму, розміру пенсій та соціальних виплат, зміни цін та тарифів на житлово-комунальні послуги тощо;

- надає в установленому порядку повідомлення про призначення та розмір житлових субсидій підприємствам-постачальникам та житловим організаціям;

- забезпечує в установлені терміни розгляд звернень громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу;

- здійснює аналіз пропозицій, зауважень, які надходять до відділу та приймає по них необхідні заходи.


Відділ обслуговування ветеранів війни та праці

Начальник відділу – Сивашенко Ольга Сергіївна, тел. 207-39-60, каб. 101

Питання, що вирішуються відділом:

- матеріально-побутове обслуговування ветеранів війни та праці;

- здійснює прийом громадян, забезпечує обслуговування громадян пільгових категорій Солом’янського району м. Києва;

- організовує роботу по забезпеченню інвалідів та ветеранів війни санаторно-курортним лікуванням. Веде статистичну звітність щодо використання путівок;

- установленому порядку здійснює нарахування компенсаційних виплат замість санаторно-курортного лікування інвалідам війни та загального захворювання;

- організовує роботу по встановленню статусів: інвалідів війни, учасників війни, сімей загиблих, дітей війни та ветеранів праці; оформлює та видає посвідчення та довідки встановленого зразка;

- відповідно до чинного законодавства, забезпечує пільгові категорії талонами на безкоштовний та пільговий проїзд на всі види транспорту;

- організовує роботу з оформлення необхідних документів для влаштування до будинків-інтернатів осіб, які на це потребують;

- за потребою видає довідки в межах  компетенції відділу (стосовно  перебування чи не перебування на обліку);

- проводить роботу для отримання стоматологічної допомоги соціально-незахищеними верствами населення відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації;

- відповідно до установленого порядку проводить роботу для нарахування визначеним категоріям громадян недоотриманих разових виплат по програмі «Турбота. Назустріч киянам»;

- організовує роботу щодо взяття на облік одиноких громадян, які потребують соціального обслуговування Територіальним центром соціального обслуговування населення Солом’янського району м.Києва.


Відділ у справах інвалідів та забезпечення засобами реабілітації

Начальник відділу – Рожовик Юлія Миколаївна, тел. 207-39-60, каб. 101

Питання, що вирішуються відділом:

- матеріально-побутове обслуговування інвалідів;

- здійснює прийом громадян, забезпечує обслуговування громадян пільгових категорій Солом’янського району м.Києва;

- проводить відповідну роботу для забезпечення інвалідів транспортними засобами в установленому порядку;

- організовує роботу по встановленню статусів: інвалідів війни, учасників війни, сімей загиблих, дітей війни та ветеранів праці; оформлює та видає посвідчення та довідки встановленого зразка;

- проводить роботу із забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами,  технічним та іншими засобами реабілітації;

- сприяє працевлаштуванню інвалідів шляхом взаємодії з державною службою зайнятості та міським відділенням фонду соціального захисту інвалідів;

- проводить відповідну роботу для направлення на реабілітацію дітей-інвалідів, формує та вносить відповідну інформацію до централізованого банку даних з проблем інвалідності;

- за потребою видає довідки в межах  компетенції відділу (стосовно  перебування чи не перебування на обліку);


Відділ персоніфікованого обліку пільговиків

Начальник відділу – Дишлюк Олеся Павлівна, тел. 207-39-19, каб. 402

Питання, що вирішуються відділом:

- організовує роботу по створенню та наповненню бази даних ЄДАРП необхідною інформацією про осіб, які мають право на пільги згідно законів України та підтримку її в актуальному стані;

- веде облік пільговиків шляхом формування на кожного пільговика персональної облікової картки згідно з формою “1-пільга”;

- забезпечує передачу баз даних ЄДАРП до центральної бази даних Інформаційно-обчислювального центру Міністерства  соціальної політики України;

- здійснює контроль за цільовим використанням коштів, передбачених для надання населенню пільг на житлово-комунальні послуги та  послуги зв’язку;

- веде прийом громадян з питань призначення та надання пільг на житлово-комунальні послуги та проведення розрахунку для надання пільг;

- веде прийом декларацій про доходи сім’ї пільговика відповідно до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї пільговика;

- в установлені терміни розглядає звернення  від громадян та підприємств, установ, організацій з питань призначення та надання пільг на житлово-комунальні послуги;

- формує списки пільговиків, які мають право на отримання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, відповідно до законодавства до житлово-експлуатаційних організацій, житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, організацій, що надають житлово-комунальні послуги, операторів телекомунікацій, газо- та електропостачання;

- надає в установленому порядку пільги готівкою для придбання твердого палива і скрапленого газу;

- надає роз'яснення громадянам, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з питань, що належать до компетенції відділу;

- видає пільговикам довідки для отримання інших видів пільг, які надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування тощо) відповідно до законодавства.


Відділ контролю за призначенням субсидій

Начальник відділу – Скобаро Наталія Володимирівна, тел. 207-39-21, каб. 401.

Питання, що вирішуються відділом:

- перевіряє правильність призначення субсидій на житлово-комунальні послуги,  достовірність та повноту інформації про доходи заявників, що подається разом з заявою на отримання субсидій;

- забезпечує повернення коштів при наданні громадянами недостовірної інформації;

- організовує перевірки достовірності поданих громадянами документів для призначення субсидій на житлово-комунальні послуги;

- в разі надання заявниками недостовірної інформації про доходи, припиняє виплату призначеної субсидії та застосовує передбачені законодавством санкції до порушників;

- забезпечує роботу комісії з питань субсидій;

- надає роз'яснення громадянам, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з питань, що належать до його компетенції;

- веде прийом громадян з питань, які входять до його компетенції;

- здійснює аналіз пропозицій, зауважень, які надходять до відділу з питань щодо здійснення контролю за цільовим використанням коштів, передбачених для надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги та роботи самого відділу.


Відділ розрахунків по пільгах з надавачами послуг

Начальник відділу – Тищенко Оксана Іванівна, тел.207-39-07, каб. 301

Питання, що вирішуються відділом:

- забезпечення у межах своїх повноважень відшкодування коштів за призначені пільги на житлово-комунальні послуги та зв’язок підприємствам та організаціям, що надають послуги  згідно з вимогами чинного законодавства;

- забезпечує в установленому порядку перерахування коштів за призначені пільги на житлово-комунальні послуги та за послуги зв’язку;

- перевіряє суми пільги на кожний вид послуг окремо в розрізі організацій – постачальників житлово-комунальних послуг;

- забезпечує складання реєстрів погашення заборгованості за надані пільги, після проведення розрахунків з підприємствами та організаціями, що надають послуги;

- подає органам Державного казначейства платіжні документи для здійснення розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги в складі квартплати;

- надає роз'яснення підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з питань, що належать до його компетенції;

- складає в установлені терміни акти звірок розрахунків за спожиті енергоносії, газо-водопостачання та квартплату по наданих населенню пільгах.

 

Відділ розрахунків з юридичними особами

Начальник відділу – Панічева Ірина Іванівна, тел. 207-39-61, каб. 104

Питання, що вирішуються відділом: 

- забезпечує у межах своїх повноважень дотримання чинного законодавства по відшкодуванню бюджетних коштів юридичним особам за компенсаціями та доплатами працюючим громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та компенсаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

- сприяє реалізації юридичними особами (незалежно від форм власності), що розташовані на території району, державних програм щодо соціального захисту осіб, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи та мобілізовані на особливий період;

- формує мережу підприємств, установ, організацій – одержувачів бюджетних коштів по виконанню вище зазначених державних програм;

- здійснює перевірку наданих юридичними особами розрахунків щодо отримання бюджетних коштів по відшкодуванню доплат та компенсацій згідно чинного законодавства, з питань, що входять до компетенції відділу;

- подає органам Державного казначейства платіжні документи для здійснення розрахунків з юридичними особами по компенсаціям та доплатам працюючим громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та компенсаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

- забезпечує складання і подання в установленому порядку бухгалтерської та статистичної звітності з питань, що  входять до компетенції відділу;

- надає роз'яснення юридичним та фізичним особам з питань, що входять до компетенції відділу, в установленому законодавством порядку щодо пільг і компенсацій, передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та відшкодуванню компенсацій у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 105 «Про затвердження Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період».


Сектор розрахунків по субсидіях з надавачами послуг

Начальник сектору – Маркова Наталія Василівна, тел. 207-39-12, каб. 413.

Питання, що вирішуються сектором: 

- забезпечення у межах своїх повноважень відшкодування коштів за призначені субсидії  на житлово-комунальні послуги підприємствам та організаціям, що надають послуги згідно з вимогами чинного законодавства;

- забезпечує у межах своїх повноважень дотримання чинного законодавства щодо надання  субсидій  на житлово-комунальні послуги;

- забезпечує в установленому порядку перерахування коштів за призначені субсидії  на житлово-комунальні послуги;

- забезпечує складання реєстрів погашення заборгованості за надані субсидії, після проведення розрахунків з підприємствами та організаціями, що надають послуги;

- подає органам Державного казначейства платіжні документи для здійснення розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги в складі квартплати;

- забезпечує складання і подання в установленому порядку бухгалтерської та статистичної звітності;

- складає в установлені терміни акти звірок розрахунків за спожиті енергоносії, газопостачання, водопостачання та квартплату по наданих населенню субсидіях;

- надає роз'яснення підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з питань, що належать до його компетенції.


Відділ документообігу та адміністративно-господарського забезпечення

Начальник відділу – Захарова Тетяна Миколаївна, тел. 207-39-27, каб. 205

Питання, що вирішуються відділом:

- вивчення, з’ясування проблем, причин надходження скарг та звернень громадян з метою поліпшення соціального захисту населення Солом’янського району;

- забезпечує підготовку та надання аналітичних матеріалів для додання голові райдержадміністрації, Київській державний адміністрації тощо;

- за допомогою системи АСКОД опрацьовує в установленому порядку документи, звернення громадян, підприємств, установ та організацій, що надходять до управління;

- реєструє у системі АСКОД вхідну, вихідну та внутрішню кореспонденцію;

- відправляє кореспонденцію;

- здійснює нагляд контроль за термінами виконання документів та звернень громадян;

- реєструє, опрацьовує та контролює виконання звернень, що надходять до служби допомоги Київського міського голови киянам "Сall-центру".


Сектор контролю за призначенням пенсії

Начальник сектору – Табакова Оксана Анатоліївна, тел. 207-39-69, каб. 411

Питання, що вирішуються сектором: 

- контролює у межах своїх повноважень правильність призначення (перерахунку) пенсії органами Пенсійного фонду України в Солом’янському районі міста Києва;

- контролює стан заповнення електронних пенсійних справ;

- вирішує спірні питання, які виникають за результатами перевірки правильності призначення (перерахунку) пенсії;

- складає в установлені терміни акти перевірки правильності призначення (перерахунку) пенсії;

- веде особистий прийом громадян, надає консультації з питань, що відносяться до його компетенції;

- вносить відповідну інформацію в базу даних інвалідів за документами, наданими органами  Пенсійного фонду України в Солом’янському районі міста Києва.

 

Сектор соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Завідувач сектору – Бабіч Світлана Сергіївна, тел. 207-39-61, каб.104.

Питання, що вирішуються сектором:

- приймає заяви та документи для визначення громадянам статусу постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС;

- здійснює оформлення та видачу посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та особам з числа учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС;

- формує пакет документів та направляє їх до Комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) щодо встановлення (підтвердження) статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- приймає письмові заяви та необхідні документи громадян України з числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) і осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи для розгляду на засіданні регіональної комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) за поданням райдержадміністрації, щодо видачі довідки про заробітну палату, одержану за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у разі коли підприємство, установу або організацію ліквідовано без правонаступника;

- приймає необхідні документи для забезпечення санаторно-курортного лікування, оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- ведення обліку постраждалих осіб та потерпілих дітей (діти-інваліди, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою), які мають право на забезпечення санаторно-курортною путівкою чи путівкою на відпочинок;

- забезпечує санаторно-курортне лікування, оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- веде прийом громадян, надає консультативну та методичну допомогу підприємствам, організаціям та установам, об’єднанням громадян з питань виконання Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", постанов уряду та інших нормативних документів.


Відділ правового забезпечення та запобігання корупції

Начальник відділу – Криценко Вікторія Дмитрівна, тел. 207-39-10, каб. 404

Питання, що вирішуються в управлінні:

-  запобігає виникненню конфлікту інтересів під час проходження державної служби;розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням;

-  проводить претензійну та позовну роботу;

-  забезпечує контроль за претензійно-позовним проводженням по документах;

-  організовує роботу у встановленому порядку з питань опіки та піклування повнолітніх осіб, які зареєстровані у Солом’янському районі міста Києва;

-  здійснює контроль за збереженням житла і майна, що належить особам, які перебувають під опікою або піклуванням;

-   здійснює контроль за діяльністю опікунів і піклувальників;

-   організовує роботу Ради з питань опіки та піклування повнолітніх осіб Солом’янської районної в місті Києві державної  адміністрації».

Напрямки роботи:

-  забезпечення у межах повноважень реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення через прийом документів для призначення (припинення надання) громадянам субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (далі: субсидії); державних допомог і компенсацій сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам, особам без права на пенсію, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі: допомоги і компенсації); внутрішньо переміщеним особам; одноразових виплат окремим категоріям громадян, в т.ч. Матерям-героїням, особам з числа учасників масових акцій громадського протесту та членам їх сімей;

-  здійснює прийом громадян для подання ними заяв і документів на підставі яких призначаються (припиняються) виплати субсидій, допомог і компенсацій;

-  здійснює прийом громадян з числа внутрішніх переселенців для отримання ними довідки, що посвідчує статус внутрішньо переміщеної особи;

-  здійснює прийом заяв і документів від внутрішньо переміщених осіб для призначення (припинення) виплати допомоги на проживання, в тому числі для оплати житлово-комунальних послуг;

-  веде прийом окремих категорій громадян, в тому числі Матерів-героїнь; осіб з числа учасників масових акцій громадського протесту та членів їх сімей для отримання ними одноразових матеріальних допомог передбачених чинним законодавством;

-  надає консультації громадянам щодо права сім’ї чи особи на отримання державних допомог, компенсацій та субсидій; встановлення статусу внутрішньо переміщеної особи; отримання окремими категоріями громадян одноразових матеріальних виплат;

-  надає допомогу заявникам у отриманні документів, необхідних для призначення допомог, компенсацій і субсидій, у разі неможливості самостійного їх отримання;

-  видає довідки про отримання (неотримання) державних соціальних допомог, компенсацій і субсидій;

-  видає посвідчення (довідки – у разі відсутності бланків посвідчень) особам, які одержують державну соціальну допомогу;

-  оформлює і видає згідно встановленого порядку довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб;

-  видає повідомлення про призначення субсидій;

-  забезпечує отримання адресної матеріальної допомоги згідно програми Київської міської Державної адміністрації «Турбота. Назустріч киянам» визначеним програмою категоріям отримувачів допомог;

-  надає роз’яснення громадянам, підприємствам, організаціям усіх форм власності з питань, що належать до компетенції відділу.


Установи, підпорядковані управлінню праці та соціального захисту населення:

Територіальний центр соціального обслуговування населення Солям’янського району м. Києва

Директор - Вітавська Галина Петрівна т. 497-73-27;

Заступник директора – Липчук Лариса Миколаївна т. 455-33-87;

Головний бухгалтер – Скабела Олена Миколаївна т. 455-37-29


Послуги, які надаються пенсіонерам та інвалідам через відділення соціальної допомоги вдома:

- допомога в оформлені документів для влаштування самотніх пенсіонерів, інвалідів та дітей – інвалідів в інтернати та спеціалізовані житлові будинки;

- встановлення і підтримання зв'язків з підприємствами, установами та організаціями, де колись працювали обслуговувані громадяни, для надання їм допомоги;

- вирішення за дорученням обслуговуваних громадян питань у державних та інших підприємствах, установах і організаціях;

- виклик лікаря, супроводження в поліклініку, відвідування підопічного в лікарні;

- придбання та доставка продуктів харчування, ліків, промислових товарів;

- прибирання приміщення, здача білизни в прання, приготування їжі.

Послуги, які надаються пенсіонерам та інвалідам через відділення організації надання натуральної та грошової допомоги:

- постійно надаються перукарські послуги (обслуговування лежачих хворих на дому);

- лагодження одягу;

- постійно працює «банк одягу»;

- працює майстер по ремонту взуття (за плату);

- послуги по пранню та прасуванню білизни.

Послуги, які надаються пенсіонерам та інвалідам через відділення соціально-побутової реабілітації:

Створено хори територіального центру «Золота осінь» та «Синевір». Також існує вокальна група «Кумушки». Працює бібліотека. Відділення проводить соціально-побутову та психологічну адаптацію, організовує дозвілля.

Послуги, які надаються пенсіонерам та інвалідам через відділення соціально-медичної реабілітації:

- щоденний прийом медичної сестри, вимірювання тиску, надання консультацій;

- здійснення лікувально-оздоровчих заходів, медичної та соціально-психологічної реабілітації;
- щопонеділка веде прийом лікар–окуліст, а по п’ятницям – лікар – кардіолог;

- проводяться сеанси аромотерапії.

Кабінет лікувальної фізкультури та масажне ліжко «Серагем» щоденно працюють для реабілітації громадян похилого віку.

Послуги, які надаються пенсіонерам та інвалідам через відділення гарячого харчування:

- гаряче харчування.

Послуги, які надаються через відділення соціально-медичної реабілітації дітям, хворим на ДЦП:

- соціальна, медична, трудова та психологічна реабілітація дітей-інвалідів;

- організація занять для орієнтації дітей-інвалідів на працю, набуття найпростіших трудових навичок;
- організація консультацій лікарів, юристів, психологів, педагогів;

- фахівці відділення проводять для батьків дітей–інвалідів консультації, бесіди, ознайомлюють їх з новими нетрадиційними та новітніми методами лікування ДЦП.

Філія Територіального центру соціального обслуговування населення Солом’янського району м. Києва

м.Київ, вул.Волинська, 2, тел.241-09-44

Надання публічної інформації управлінням праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Для оформлення інформаційного запиту до управління праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації звертатись: усно: телефон/факс (044) 207-39-27 письмово: 03186, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 40 (на конверті вказувати "Публічна інформація"); подати особисто: місце заповнення та подання інформаційного запиту: м. Київ-186, просп. Повітрофлотський, 40, каб. 205 начальник відділу документообігу та адміністративно-господарського забезпечення управління праці та соціального захисту населення Солом‘янської районної в місті Києві державної адміністрації – Захарова Тетяна Миколаївна.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності: згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації", розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження; відповідно до статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.


Питання, що вирішуються в управлінні:

 • призначення державних допомог сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства, адресних допомог малозабезпеченим сім’ям та компенсацій;
 • надання разової матеріальної допомоги;
 • організація матеріально-побутового обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортне лікування;
 • надання протезно-ортопедичної допомоги, забезпечення інвалідів транспортними засобами в установленому порядку, підготовка розпоряджень на виплату компенсацій інвалідам на бензин, транспортне обслуговування та ремонт автомобілів, видача посвідчень та талонів на проїзд ветеранам війни і праці;
 • встановлення статусу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • організація санаторно-курортного лікування громадян та дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • здійснення в установленому порядку компенсаційних виплат особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • забезпечення діяльності комісії зі встановлення статусу ветеранів війни;
 • соціальний захист у сфері соціально-трудових відносин (контроль погашення заборгованості із заробітної плати, повідомна реєстрація колективних трудових договорів, здійснення політики, гарантування безпечної життєдіяльності населення району та працівників підприємств, контроль нормування, оплати праці, експертизи умов праці;
 • призначення пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги;
 • здійснення призначення щомісячної адресної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг киянам – учасникам АТО членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції; - здійснення призначення матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби та постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.


Напрямки роботи:

 • забезпечення у межах повноважень реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення через прийом документів для призначення (припинення надання) громадянам субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (далі: субсидії); державних допомог і компенсацій сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам, особам без права на пенсію, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі: допомоги і компенсації); внутрішньо переміщеним особам; одноразових виплат окремим категоріям громадян, в т.ч. Матерям-героїням, особам з числа учасників масових акцій громадського протесту та членам їх сімей; - здійснює прийом громадян для подання ними заяв і документів на підставі яких призначаються (припиняються) виплати субсидій, допомог і компенсацій;
 • здійснює прийом громадян з числа внутрішніх переселенців для отримання ними довідки, що посвідчує статус внутрішньо переміщеної особи;
 • здійснює прийом заяв і документів від внутрішньо переміщених осіб для призначення (припинення) виплати допомоги на проживання, в тому числі для оплати житлово-комунальних послуг;
 • веде прийом окремих категорій громадян, в тому числі Матерів-героїнь; осіб з числа учасників масових акцій громадського протесту та членів їх сімей для отримання ними одноразових матеріальних допомог передбачених чинним законодавством;
 • надає консультації громадянам щодо права сім’ї чи особи на отримання державних допомог, компенсацій та субсидій; встановлення статусу внутрішньо переміщеної особи; отримання окремими категоріями громадян одноразових матеріальних виплат;
 • надає допомогу заявникам у отриманні документів, необхідних для призначення допомог, компенсацій і субсидій, у разі неможливості самостійного їх отримання;
 • видає довідки про отримання (неотримання) державних соціальних допомог, компенсацій і субсидій;
 • видає посвідчення (довідки – у разі відсутності бланків посвідчень) особам, які одержують державну соціальну допомогу;
 • оформлює і видає згідно встановленого порядку довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб;
 • видає повідомлення про призначення субсидій;
 • забезпечує отримання адресної матеріальної допомоги згідно програми КМДА «Турбота. Назустріч киянам» визначеним програмою категоріям отримувачів допомог;
 • надає роз’яснення громадянам, підприємствам, організаціям усіх форм власності з питань, що належать до компетенції відділу.


Установи, підпорядковані управлінню праці та соціального захисту населення:

Територіальний центр соціального обслуговування населення
Директор - Вітавська Галина Петрівна т. 497-73-27;
Заступник директора – Липчук Лариса Миколаївна т. 455-33-87;
Головний бухгалтер – Скабела Олена Миколаївна т. 455-37-29

Послуги, які надаються пенсіонерам та інвалідам через відділення соціальної допомоги вдома:
- допомога в оформлені документів для влаштування самотніх пенсіонерів, інвалідів та дітей – інвалідів в інтернати та спеціалізовані житлові будинки;
- встановлення і підтримання зв'язків з підприємствами, установами та організаціями, де колись працювали обслуговувані громадяни, для надання їм допомоги;
- вирішення за дорученням обслуговуваних громадян питань у державних та інших підприємствах, установах і організаціях;
- виклик лікаря, супроводження в поліклініку, відвідування підопічного в лікарні;
- придбання та доставка продуктів харчування, ліків, промислових товарів;
- прибирання приміщення, здача білизни в прання, приготування їжі.

Послуги, які надаються пенсіонерам та інвалідам через відділення організації надання натуральної та грошової допомоги:
- постійно надаються перукарські послуги; (обслуговування лежачих хворих на дому);
- лагодження одягу;
- постійно працює «банк одягу»;
- працює майстер по ремонту взуття (за плату);
- послуги по пранню та прасуванню білизни.

Послуги, які надаються пенсіонерам та інвалідам через відділення соціально-побутової реабілітації:
Створено хори територіального центру «Золота осінь» та «Синевір». Також існує вокальна група «Кумушки». Працює бібліотека. Відділення проводить соціально-побутову та психологічну адаптацію, організовує дозвілля.

Послуги, які надаються пенсіонерам та інвалідам через відділення соціально-медичної реабілітації:
- щоденний прийом медичної сестри, вимірювання тиску, надання консультацій;
- здійснення лікувально-оздоровчих заходів, медичної та соціально-психологічної реабілітації;
- щопонеділка веде прийом лікар–окуліст, а по п’ятницям – лікар – кардіолог;
- проводяться сеанси аромотерапії.
Кабінет лікувальної фізкультури та масажне ліжко «Серагем» щоденно працюють для реабілітації громадян похилого віку.

Послуги, які надаються пенсіонерам та інвалідам через відділення гарячого харчування:
- гаряче харчування.

Послуги, які надаються через відділення соціально-медичної реабілітації дітям, хворим на ДЦП:
- соціальна, медична, трудова та психологічна реабілітація дітей-інвалідів;
- організація занять для орієнтації дітей-інвалідів на працю, набуття найпростіших трудових навичок;
- організація консультацій лікарів, юристів, психологів, педагогів;
- фахівці відділення проводять для батьків дітей – інвалідів консультації, бесіди, ознайомлюють їх з новими нетрадиційними та новітніми методами лікування ДЦП.

Філія Територіального центру соціального обслуговування населення Солом’янського району

м.Київ, вул.Волинська, 2, тел.241-09-44

Надання публічної інформації управлінням праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Для оформлення інформаційного запиту до управління праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації звертатись: усно: телефон/факс (044) 207-39-27 письмово: 03186, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 40 (на конверті вказувати "Публічна інформація"); подати особисто: місце заповнення та подання інформаційного запиту: м. Київ-186, просп. Повітрофлотський, 40, каб. 205 начальник відділу документообігу та адміністративно-господарського забезпечення управління праці та соціального захисту населення Солом‘янської районної в місті Києві державної адміністрації – Захарова Тетяна Миколаївна.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності: згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації", розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження; відповідно до статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:Яке враження на Вас справили умови для відвідувачів та процес надання адміністративної послуги?
Дуже задоволений
Задоволений
Відносно задоволений
Незадоволений